image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 44
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
4 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
5 Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch Quy hoạch - đô thị Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
6 Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch Quy hoạch - đô thị Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
7 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) Giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
8 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
9 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo Giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
10 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời Giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp