image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 179
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
71 Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
72 Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND quận.huyện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
73 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục địch kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
74 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Công nghiệp tiêu dùng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
75 3-Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
76 1-Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
77 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
78 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
79 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
80 5-Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Lưu thông hàng hóa trong nước Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp