image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 179
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
61 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em. Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
62 Hướng dẫn đăng TTHC An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
63 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
64 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
65 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
66 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
67 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
68 7-Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
69 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
70 Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp