image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 179
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
51 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Lĩnh vực cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
52 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
53 Thủ tục thi tuyển công chức Lĩnh vực cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
54 Thủ tục công nhận phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
55 Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
56 Thủ tục tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển Lĩnh vực cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
57 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
58 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
59 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
60 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp