image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 176
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
41 Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
42 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn</br> Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
43 Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện Lĩnh vực Công sản Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
44 Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Lĩnh vực Công sản Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
45 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
46 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp huyện). Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
47 Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Lĩnh vực Công sản Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
48 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
49 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư (cấp huyện) Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
50 Thủ tục thành lập khu phố mới, ấp mới Lĩnh vực chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp