image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 176
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
31 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
32 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
33 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục</br> Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
34 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
35 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
36 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
37 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
38 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
39 Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
40 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp