image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 176
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
21 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
22 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
23 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)</br>Thông tin TTHC liên quan Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
24 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
25 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
26 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
27 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
28 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
29 Thủ tục giải thể hoạt động trường tiểu học Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
30 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp