image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 176
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
11 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
12 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)</br> Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
13 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
14 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
15 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
16 Thủ tục đăng ký xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi trường Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
17 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
19 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
20 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp