image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Nhà ở
Trình tự thực hiện:

Trực tiếp đến Ủy ban nhân dân quận, huyện (TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết )

Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
<table> <tbody> <tr> <th style="width: 7%; font-weight: normal;">STT</th> <th style="font-weight: normal;">Loại giấy tờ</th> <th style="width: 30%; font-weight: normal;">Mẫu đơn, tờ khai</th> <th style="width: 15%">Số lượng</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>- Văn bản đăng ký thuê nhà ở công vụ của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ;</td> <td> <ul> </ul> </td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>- Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ đã có xác nhận của cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà ở</td> <td> <ul> <li><a href="http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/67660/phu luc 01.doc">phu luc 01.doc</a></li> </ul> </td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>- Bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức.</td> <td> <ul> </ul> </td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>
Thời gian giải quyết:

20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ

Đối tượng:
Cán bộ, công chức thuộc diện được ở nhà công vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ.
Phí, lệ phí:

Không có thông tin

Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện :

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Tài liệu đính kèm:
1542098159769Don de nghi thue nha o cong vu.docx
Lượt xem: 4571 Quay lại Bản in