image Hướng dẫn thủ tục hành chính
9-Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngường, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
Lĩnh vực:
Tôn giáo
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:
Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Phí, lệ phí:
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện :
Cơ sở pháp lý:
Tài liệu đính kèm:
15413916312229-Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngường, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.docx
Lượt xem: 4600 Quay lại Bản in