image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Lĩnh vực:
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

3 tháng và 20 ngày làm việc, trong đó:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 tuần

- Sở Giáo dục và đào tạo: 11 tuần và 20 ngày làm việc

Đối tượng:
Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu Phòng giáo dục và đào tạo nằm trong trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện (nếu Phòng giáo dục và đào tạo có trụ sở riêng)
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Phí, lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện :

Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu Phòng giáo dục và đào tạo nằm trong trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện (nếu Phòng giáo dục và đào tạo có trụ sở riêng)

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 634 Quay lại Bản in