image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp.
Lĩnh vực:
Chứng thực
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:
Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Phí, lệ phí:
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện :
Cơ sở pháp lý:
Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 5.docx
Lượt xem: 808 Quay lại Bản in