image Hướng dẫn thủ tục hành chính
8-Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Lĩnh vực:
Tôn giáo
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:
Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Phí, lệ phí:
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện :
Cơ sở pháp lý:
Tài liệu đính kèm:
15413916127378-Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.docx
Lượt xem: 5195 Quay lại Bản in