image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 200
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
41 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
42 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
43 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
44 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
45 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
46 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
47 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)</br>Thông tin TTHC liên quan Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
48 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
49 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
50 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp