image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 200
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
31 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
32 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
33 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
34 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
35 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
36 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)</br> Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
37 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
38 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
39 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
40 Thủ tục đăng ký xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi trường Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp