image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 200
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
21 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
22 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hộ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
23 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ. Giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
24 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình không theo tuyến còn lại không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động). Giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
25 8-Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
26 9-Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngường, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
27 Thủ tục thu hồi đất do vi phạm Lĩnh vực Môi trường Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
28 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện Lĩnh vực Nhà ở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
29 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Lĩnh vực Thư viện Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
30 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp