image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 200
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
11 Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. Chứng thực Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
12 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
13 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. Chứng thực Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
14 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
16 Giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
17 Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho nguời lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Lĩnh vực An toàn lao động Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
18 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
19 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
20 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp