image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 196
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng). Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
2 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
3 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
4 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. Tổ chức phi Chính phủ Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
5 Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấntrường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên Tổ chức phi Chính phủ Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
6 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. Tổ chức phi Chính phủ Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
7 Thủ tục đổi tên quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. Tổ chức phi Chính phủ Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
8 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. Tổ chức phi Chính phủ Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
9 Thủ tục tự giải thể quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. Tổ chức phi Chính phủ Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
10 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp. Chứng thực Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp