image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học trở lại
Lĩnh vực:
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Hiệu trường trường tiểu học chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đếnBộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

- Bước 2:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

-Bước 3:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dụctrở lạivà phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lạithì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

-Bước 4:Hiệu trường trường tiểu học căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
<p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Thành phần hồ sơ:</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">+ Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">+ Biên bản kiểm tra.</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.</span></span></span></span></p>
Thời gian giải quyết:

 Trong thời hạn20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Hiệu trường trường tiểu học.
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Quyết định cho phépnhà trường hoạt động giáo dục trở lại hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Phí, lệ phí:

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện :

Sau thời hạn đình chỉ, trường tiểu học bị đình chỉ đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Cơ sở pháp lý:

- Nghị đinh số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

 

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 524 Quay lại Bản in