image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 176
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 8-Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
2 9-Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngường, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
3 Thủ tục thu hồi đất do vi phạm Lĩnh vực Môi trường Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
4 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện Lĩnh vực Nhà ở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
5 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Lĩnh vực Thư viện Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
6 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
7 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Lĩnh vực Gia đình Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
8 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
9 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
10 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp