image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 48
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
2 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
3 Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Hộ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
4 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
5 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
6 Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
9 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
10 Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch Quy hoạch - đô thị Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp