image Nhân sự của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
image Chủ tịch
NGUYỄN THÀNH PHONG
Tên lãnh đạo: NGUYỄN THÀNH PHONG
Ngày sinh: 18/07/1962
Chức vụ: Chủ tịch
Tiểu sử: Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
image Phó Chủ tịch
LÊ THANH LIÊM
Tên lãnh đạo: LÊ THANH LIÊM
Ngày sinh: 01/01/1963
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Tiểu sử: Đảng viên
image Phó Chủ tịch
NGUYỄN THỊ THU
Tên lãnh đạo: NGUYỄN THỊ THU
Ngày sinh: 01/01/1966
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Tiểu sử: Đảng viên
image Phó Chủ tịch
LÊ VĂN KHOA
Tên lãnh đạo: LÊ VĂN KHOA
Ngày sinh: 01/01/1961
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Tiểu sử: Đảng viên
image Phó Chủ tịch
TRẦN VĨNH TUYẾN
Tên lãnh đạo: TRẦN VĨNH TUYẾN
Ngày sinh: 01/01/1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Tiểu sử: Đảng viên
image Phó Chủ tịch
HUỲNH CÁCH MẠNG
Tên lãnh đạo: HUỲNH CÁCH MẠNG
Ngày sinh: 01/01/1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Tiểu sử: Đảng viên
image Chánh văn phòng UBND TPHCM
VÕ VĂN HOAN
Tên lãnh đạo: VÕ VĂN HOAN
Ngày sinh: 01/01/1965
Chức vụ: Chánh văn phòng UBND TPHCM
Tiểu sử: Đảng viên
image Giám đốc Sở Tài Chính
PHAN THỊ THẮNG
Tên lãnh đạo: PHAN THỊ THẮNG
Ngày sinh: 01/01/1965
Chức vụ: Giám đốc Sở Tài Chính
Tiểu sử: Đảng viên
image Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư
SỬ NGỌC ANH
Tên lãnh đạo: SỬ NGỌC ANH
Ngày sinh: 01/01/1965
Chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư
Tiểu sử: Đảng viên
image Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
BÙI XUÂN CƯỜNG
Tên lãnh đạo: BÙI XUÂN CƯỜNG
Ngày sinh: 01/01/1965
Chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Tiểu sử: Đảng viên
image Giám đốc Công an TPHCM
LÊ ĐÔNG PHONG
Tên lãnh đạo: LÊ ĐÔNG PHONG
Ngày sinh: 01/01/1965
Chức vụ: Giám đốc Công an TPHCM
Tiểu sử: Đảng viên