ImageHighLight TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN VÀ 16 PHƯỜNG ImageHighLight Phân công công tác các Thành viên Ủy ban Nhân dân Quận, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ImageHighLight THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN GÒ VẤP RA SỨC PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG QUẬN VĂN MINH, GIÀU ĐẸP, NGHĨA TÌNH ImageHighLight ĐỒNG CHÍ ĐỖ AN NHÀN ĐƯỢC PHÊ CHUẨN GIỮ CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 ImageHighLight BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ (số 21 - 2019) ImageHighLight KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019 - 2020 ImageHighLight NGÀY HỘI “NÂNG CAO Ý THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY” NĂM 2019 ImageHighLight PHƯỜNG 17 TRIỂN KHAI ĐỢT TẬP TRUNG THU GOM, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN; VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN TÍCH CỰC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG MẶT TRỜI, HẠN CHẾ DÙNG CÁC VẬT DỤNG SINH HOẠT BẰNG NHỰA. ImageHighLight ĐIỆN MẶT TRỜI - TIỀM NĂNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ ImageHighLight THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ (LẦN 2)
ImageHighLight TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN VÀ 16 PHƯỜNG ImageHighLight Phân công công tác các Thành viên Ủy ban Nhân dân Quận, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ImageHighLight THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN GÒ VẤP RA SỨC PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG QUẬN VĂN MINH, GIÀU ĐẸP, NGHĨA TÌNH ImageHighLight ĐỒNG CHÍ ĐỖ AN NHÀN ĐƯỢC PHÊ CHUẨN GIỮ CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 ImageHighLight BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ (số 21 - 2019) ImageHighLight KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019 - 2020 ImageHighLight Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin ImageHighLight NGÀY HỘI “NÂNG CAO Ý THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY” NĂM 2019 ImageHighLight PHƯỜNG 17 TRIỂN KHAI ĐỢT TẬP TRUNG THU GOM, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN; VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN TÍCH CỰC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG MẶT TRỜI, HẠN CHẾ DÙNG CÁC VẬT DỤNG SINH HOẠT BẰNG NHỰA. ImageHighLight ĐIỆN MẶT TRỜI - TIỀM NĂNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ
ImageHighLight PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN  VÌ MỘT THÀNH PHỐ SẠCH VÀ XANH ImageHighLight TƯỞNG NIỆM CÁN BỘ, CHIẾN SĨ BAN PHỤ VẬN SÀI GÒN - GIA ĐỊNH HY SINH VÌ TỔ QUỐC ImageHighLight NÊU CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG HỌC SINH ImageHighLight “TỔ QUỐC GỌI TÊN, THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG” ImageHighLight SÔI NỔI NGÀY HỘI “TUỔI TRẺ GÒ VẤP VÌ THÀNH PHỐ VĂN MINH” ImageHighLight SÁNG NAY, 205 THANH NIÊN ƯU TÚ QUẬN GÒ VẤP HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ BẢO VỆ TỔ QUỐC ImageHighLight NHÂN RỘNG GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN  NHÂN TỐ TÍCH CỰC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH ImageHighLight VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐƯA ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI DÂN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ImageHighLight HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN TÂY HỒ SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM STEM LẦN THỨ II – NĂM HỌC 2018 – 2019 ImageHighLight THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”, VÌ ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, VÌ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Tin nổi bật Tin mới nhất Tin đọc nhiều
thong-ke-luot-truy-cap
Số lượt truy cập
7 1 9 3 3 5 7 1