image Thông tin cần biết
Ý NGHĨA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ VÀ NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM 26.12 (1961 - 2019)
Thứ ba, Ngày 24/12/2019, 03:28 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Công tác Dân số luôn được Đảng và Chính quyền các cấp quan tâm, xác định là một bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của một quốc gia, như lời Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch đã nhận định: “Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là bạn đồng hành của những công tác có liên quan đến những vấn đề trọng đại bậc nhất của dân tộc ta, đất nước ta”. Thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân, từng gia đình và toàn xã hội.

 

 

Ngay từ năm 1961, giữa lúc đất nước còn bị chia cắt, dân tộc Việt Nam đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Chính phủ đã ban hành quyết định số 216/CP ngày 26.12.1961 về việc hướng dẫn sinh đẻ cho toàn dân nhằm kiểm soát sự gia tăng dân số để góp phần cải thiện đời sống của nhân dân và tăng phúc lợi gia đình và Việt Nam đã là một trong 5 nước đầu tiên trên thế giới có triển khai Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Đã 58 năm kể từ ngày ban hành văn bản đầu tiên của Chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn, đánh dấu sự khởi đầu cho công tác Dân số Việt Nam, đến các văn bản mang tính toàn diện như: Nghị quyết số 04-NQ/HNTW ngày 14.1.1993 của Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về chính sách dân số và KHHGĐ; Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22.3.2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và kế hoạch hoá gia đình; Pháp lệnh Dân số, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số; Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị thực hiện chính sách DS-KHHGĐ và Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Công tác Dân số trong tình hình mới, thành công của sự nghiệp Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong suốt hơn nửa thế kỷ qua là nhờ có những định hướng đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên Dân số cơ sở trên cả nước.

Ngày Truyền thống của ngành Dân số là dịp để ôn lại lịch sử với những năm tháng đầy khó khăn; Tự hào về những thành tích đã đạt được, nhận rõ những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, khẳng định ý chí quyết tâm vươn lên, cùng nhau đoàn kết, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ của cả hệ thống chính trị trong việc truyền thông nâng cao nhận thức, góp phần thay đổi thái độ và hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số cho người dân. Qua 58 năm, công tác Dân số đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xóa đói giảm nghèo, thực hiện bình đẳng giới, đang trong thời kỳ cơ cấu Dân số vàng và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang phải đối mặt với những thách thức như: Mức sinh tại một số tỉnh, thành phố và khu vực có xu hướng thấp so với cả nước. Cùng với Già hóa Dân số, mức sinh thấp sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội bền vững về lâu dài. Chưa có giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế của thời kỳ Dân số vàng và chủ động thích ứng với già hóa dân số. Tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước. Chỉ số phát triển con người (HDI) còn thấp, chậm cải thiện (năm 1993: Việt Nam đứng thứ 121/174, năm 2019: 118/189). Tầm vóc, thể lực của người Việt Nam chậm được cải thiện.

Chính vì những lý do trên, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế quyết định chủ đề của Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm nay là: “Đồng hành cùng sự nghiệp Dân số và Phát triển vì sự phồn vinh của đất nước” Hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26-12 năm nay là dịp để ngành Dân số kêu gọi các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ban Ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, hưởng ứng các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu và chỉ tiêu của Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Công tác Dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hạnh phúc cho mỗi gia đình và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước./.

 

Nguồn: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố

HOÀNG ANH
Lượt xem: 1781
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin