image Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thứ năm, Ngày 16/05/2019, 05:30 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy
phát biểu tuyên dương gương tập thể và cá nhân thực hiện tốt
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

 

(WEBGOVAP) - Hướng về kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.5 (1890 - 2019), sáng nay, 16.5.2019, Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII), biểu dương, khen thưởng gương tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

 

Đến dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận, cùng các đồng chí Thường vụ Quận ủy, đại diện ban ngành - đoàn thể Quận và 16 Phường...

 

 

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, ngày 15.5.2016, Bộ Chính trị (Khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với những nội dung mới, toàn diện và sâu sắc, càng thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, khơi dậy và phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách sống cao đẹp của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 

Có một chuyện đặc biệt về ngày ban hành Chỉ thị 05. Căn cứ bản Di chúc đầu tiên được Bác viết xong vào ngày 15.5.1965, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị 05 vào ngày 15.5.2016, mang ý nghĩa toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mãi luôn ghi nhớ, học tập và làm theo Di chúc - một kiệt tác hội tụ tư tưởng, đạo đức và phong cách cao đẹp của Người.

 

Ở thời điểm tháng 5 năm 2019, sơ kết 3 năm thực hiện tinh thần Chỉ thị 05, trái tim mỗi chúng ta càng dào dạt cảm xúc thiêng liêng về thời khắc kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), tổ chức báo công với Người việc học tập và làm theo Người, chính là không ngừng thực hiện từng dòng Di huấn thiêng liêng Người dặn lại:“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

 

Trải qua bao tháng năm gắn bó với truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của Thành phố và đất nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn trở thành hành động cách mạng của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Quận Gò Vấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đem lại chất lượng cuộc sống cho Nhân dân ngày một tốt hơn. Tiếp nối quá trình tự hào đó, 3 năm qua, với những cách làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05 đã tạo thêm nhiều khởi sắc tích cực từ trong tâm tưởng đến hành động mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch  vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

 

Có thể nhận thấy rõ qua kết quả của từng mặt như:

* Đẩy mạnh thường xuyên việc tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động nhiều phong trào cụ thể, hình thức và nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng giới, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Duy trì tổ chức kể chuyện về Bác qua các buổi chào Cờ, trong sinh hoạt Chi bộ và các tổ chức đoàn thể định kỳ; chú trọng tuyên dương các gương thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác ngay dưới Cờ. Tiêu biểu như ngành Giáo dục - Đào tạo Quận đưa nội dung giảng dạy học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình các cấp học, bậc học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận gắn chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm vào trong chương trình giảng dạy; Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Quận, nhất là Đoàn thanh niên tập trung tổ chức sâu rộng các hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các buổi tọa đàm về ý nghĩa Di chúc của Người, các hoạt động văn hóa - văn nghệ phong phú... giúp khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong các hoạt động, phong trào của tuổi trẻ cũng như các tầng lớp Nhân dân, thi đua xây dựng Quận nhà phát triển văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lan tỏa rộng rãi, cùng các chương trình văn hóa, văn nghệ tổ chức sôi nổi thể hiện các tác phẩm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang tin điện tử và Bản tin Quận - Phường thường xuyên có tin, bài nhân rộng các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần tạo ra phong trào thi đua sôi nổi “Người người, nhà nhà làm việc tốt” theo gương Bác...

 

* Đề cao vai trò tiên phong, trách nhiệm gương mẫu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân. Đặc biệt, Quận ủy luôn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm, chú trọng “làm theo” bằng những hành động, việc làm cụ thể. Kết hợp giữa “xây” với “chống” trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với tất cả các tổ chức cơ sở Đảng và từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gần đây nữa là gắn với Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 24.11.2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thành ủy. Định kỳ hàng tháng, hàng Quý và cuối mỗi năm, đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cá nhân và tập thể hàng năm.

 

* Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể là xác định những việc quan trọng có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân tại địa phương, đơn vị như:

- Thực hiện nghiêm việc sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đơn giản hóa, công khai hóa, minh bạch hóa mọi thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến nhu cầu thiết thân, chính đáng của người dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ISO điện tử 9001:2008. Đầu năm 2019 đến nay, toàn Quận tích cực triển khai chủ đề năm 2019 của Thành phố: “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, khẩn trương xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị thông minh với 3 trụ cột là hành chính điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử Quận theo hướng tích hợp đa phương tiện hiện đại, phù hợp yêu cầu công nghệ cao; tăng cường chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước với các giải pháp nâng cao các Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Triển khai xây dựng và đi vào vận hành có hiệu quả “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” ở Quận và 16 Phường. Các đồng chí chuyên viên các phòng ban chức năng của Quận đã không quản ngại giờ giấc, gần xa, xuống từng địa bàn dân cư tận tình hướng dẫn sử dụng dị ch vụ công trực tuyến mức độ 3, góp phần nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày một nhiều hơn, cũng chính là để phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

- Giám sát thường xuyên, chỉ đạo quyết liệt giải quyết và xử lý hiệu quả đơn thư, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; tổ chức tốt đối thoại với doanh nghiệp, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về phát triển kinh tế, chính sách thuế, môi trường, bảo hiểm... góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Kết quả ấy còn thể hiện sinh động qua việc thực hiện những nội dung đột phá như: Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư các dự án, công trình hạ tầng giao thông, thường xuyên duy tu, nâng cấp hệ thống thoát nước, đường, hẻm do Quận và Phường quản lý, cụ thể là nguồn vốn ngân sách 1.462 tỷ đồng; nguồn vận động các tổ chức và Nhân dân đóng góp 10.182 tỷ đồng; mở rộng 5 hẻm có hiện trạng dưới 2m với tổng kinh phí 5,45 tỷ đồng; Xây dựng mới 6 trường học, trong đó có 3 trường xây dựng theo phương thức xã hội hóa (gồm Trường mầm non tư thục Phường 15; Phường 7 và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phường 5 trong dự án Khu dân cư Cityland); 3 trường do Quận đầu tư (gồm trường Trung học cơ sở Phường 7, Trường mầm non Phường 12 và Trường mầm non Phường 15). Ngoài ra, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ giao thông và an sinh xã hội cấp Quận và Thành phố (như công trình xây dựng Bệnh viện Gò Vấp; nâng cấp sửa chữa Hẻm 549 đường Lê Văn Thọ, hẻm 369 đường Phạm Văn Chiêu và mở làn rẽ phải từ đường số 59 ra đường Phạm Văn Chiêu - Phường 14; công trình xây dựng cầu vượt thép ngã 6 Gò Vấp; mở rộng đoạn đầu đường Phan Văn Trị từ Cầu Hang trong đến đường Phạm Văn Đồng)...

 

* Trân trọng đúc kết và nhân rộng những cách làm mới, những mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm qua toàn Quận đã có 183 mô hình được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Đặc biệt chú trọng việc chọn lọc biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 4 năm (từ 2016, 2017, 2018, 2019), Quận ủy đã biểu dương và khen thưởng 282 tập thể và 532 cá nhân, đề xuất khen thưởng cấp Thành phố 8 tập thể và 12 cá nhân; Ở cơ sở đã tổ chức 129 hội nghị sơ kết và tổng kết, biểu dương và khen thưởng 641 tập thể và 2.434 cá nhân. Tại hội nghị hôm nay đã tuyên dương 80 tập thể và 137 gương cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (ảnh dưới).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, hội nghị đã giới thiệu, giao lưu 2 gương tập thể và 3 gương cá nhân đặc biệt xuất sắc được tuyên dương cấp Thành phố trong số “những viên ngọc càng mài càng sáng” của Quận thời gian qua:

 

1. HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 10: thể hiện tinh thần học tập và làm theo Bác bằng tiêu chí nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, thu hút sự quan tâm ủng hộ đối với phong trào khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, với tổng trị giá vận động 1.073.965.000 đồng. Chương trình “nuôi heo đất” tiết kiệm được 1.327 suất, lập 157 sổ tiết kiệm. Riêng năm qua, Hội đã trao tặng 7 suất học bổng với tổng trị giá 17.200.000 đồng, cùng các Chi hội khu phố tặng thưởng 650 lượt học sinh con em hội viên phấn đấu học giỏi với tổng trị giá 270.000.000 đồng. Bên cạnh đó, khen thưởng khuyến khích 270 lượt giáo viên dạy giỏi và 1.832 lượt học sinh giỏi. Làm tốt công tác phát triển hội viên, năm 2018 phát triển 346 hội viên, nâng tổng số hiện có 4.630 hội viên - vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2018, Hội vinh dự được nhận Bằng khen Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 


Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
biểu dương tập thể Hội Khuyến học Phường 10

 

2. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO QUẬN GÒ VẤP: Luôn tích cực hướng dẫn, động viên các tín đồ tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đáng kể nhất là tích cực tham gia Cuộc vận động “Vì người nghèo" và các hoạt động từ thiện - xã hội với tổng trị giá 22 tỷ đồng. Năm vừa qua tổ chức 2 chuyến cứu trợ bão lụt các tỉnh Bắc Trung Bộ do các cơ sở tôn giáo trong Quận đóng góp. Kính mừng Phật Đản 2018, Ban trị sự Quận đã vận động các cơ sở trao tặng 10 căn nhà tình thương và 200 phần quà với tổng trị giá 500 triệu đồng. Ngoài ra, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình "Khu phố xanh" tại các khu dân cư; Truyền thông về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu với tổng kinh phí 106.044.000 đồng; Duy trì phối hợp cùng tăng, ni, phật tử và Nhân dân các Khu phố trên địa bàn đồng loạt ra quân thực hiện cuộc vận động “15 phút vì Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”.

 

3. Nữ Trung úy NGUYỄN THỊ THU HỒNG - Cảnh sát khu vực Công an Phường 11: Đối với Nhân dân luôn gắn bó, gần gũi, kính trọng, lễ phép, tận tình hướng dẫn khi người dân có yêu cầu liên hệ. Đối với đồng chí, đồng đội luôn đoàn kết, hòa đồng, chia sẻ trong công tác cũng như trong sinh hoạt; gương mẫu thực hiện các quy định của ngành, nhất là trong việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vận động lắp đặt hệ thống camera quan sát an ninh trật tự, hướng dẫn Ban điều hành Khu phố, Tổ dân phố và Nhân dân cài đặt điều hành hệ thống camera vào điện thoại để cùng giám sát; rất quan tâm tích cực tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cũng như các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động trang bị 25 bình chữa cháy cho hộ dân; lắp đặt 3 hệ thống loa phát thanh tại ngã 3 đường số 7 và 8 để thường xuyên tuyên truyền về an ninh trật tự, vận động Nhân dân không lấn chiếm lòng đường, lề đường... Làm tốt công tác quản lý đối tượng, cảm hóa, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ có việc làm ổn định; Nhờ những việc làm tích cực, tận tụy của đồng chí đã góp phần không nhỏ tạo điều kiện cho Khu phố luôn đạt danh hiệu Khu phố văn hóa, không có tội phạm ẩn náu. Người nữ đảng viên, chiến sĩ trẻ ấy được Giám đốc Công an Thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liền (2017, 2018), được vinh danh “Gương nữ công an tiếp dân giỏi” và “Gương sáng giữa đời thường” cấp Thành phố...

 


Đồng chí Đại tá Trà Văn Lào - UVTV Quận ủy - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Công an Quận
biểu dương nữ Trung úy cảnh sát khu vực Nguyễn Thị Thu Hồng

 

4. Em CAO THANH HIẾU - Liên đội trưởng Liên đội Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du: Là một tấm gương nhỏ tuổi vượt khó, luôn chăm chỉ học tập và học rất giỏi, đồng thời nhiệt tình, xuất sắc trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường. Năm 2017, em tham gia Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”, đạt giải Nhì cấp Quận và giải Nhất cấp Thành phố. Tiếp theo năm 2018, em đoạt giải Nhất cả cấp Quận và Thành phố... Sau những giải thưởng ấy, em vinh dự được tham dự Liên hoan "Chỉ huy Đội giỏi" toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội và được Chủ tịch Nước gặp gỡ, biểu dương. Cô "Dũng sĩ nhỏ cần kiệm" (do Hội Đồng Đội Thành phố trao tặng danh hiệu) còn làm nên một chuyện rất giản dị nhưng lại hiệu lực lan tỏa lớn trong nhà trường và xã hội. Em đã cùng với các bạn trong Ban chỉ huy Liên đội đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình "Bảo vệ môi trường" mang tên “Đổi rác - nhận quà xanh”, được đông đảo các bạn đội viên học sinh hưởng ứng nhiều năm qua. Cùng với nhiều thành tích trong học tập và hoạt động phong trào thiết thực, tập thể Liên đội do em làm Liên đội trưởng đã được Quận ủy tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Hơn thế nữa, trong vai trò là thành viên Hội đồng Trẻ em Thành phố, Thanh Hiếu thường xuyên được tham gia các chương trình gặp gỡ với lãnh đạo Thành phố, những chương trình "Lắng nghe tiếng nói trẻ thơ" do Quận và Thành phố tổ chức… Tại các diễn đàn ấy, em luôn mạnh dạn đề xuất những phương pháp giúp học sinh học tốt, bày tỏ mong muốn các bạn thiếu nhi, đội viên có được môi trường học tập và vui chơi tốt hơn nữa, trong đó nêu lên những giải pháp giúp phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại một cách tiện ích, lành mạnh, an toàn... Những ước mơ giản dị, thiết thực của cô bé quàng khăn đỏ Cao Thanh Hiếu thật đáng yêu biết bao. Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Liên đội trưởng xuất sắc nhất Quận và Thành phố Cao Thanh Hiếu thật sự xứng đáng là “Cháu ngoan Bác Hồ”, “Công dân tiêu biểu” của Thành phố mang tên Bác kính yêu.   

 


Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
biểu dương Liên đội trưởng Trường THCS Nguyễn Du - em Cao Thanh Hiếu

 

5. Đồng chí LÊ ĐÌNH TUẤN - Phó Bí thư Chi bộ 3 - Đội trưởng Đội vệ sinh - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận:  Chú trọng quản lý, điều hành Đội đạt năng suất năm sau cao hơn năm trước. Trên các tuyến đường được giao giữ vệ sinh, đồng chí thường xuyên kiểm tra, đôn đốc anh chị em công nhân thực hiện đúng thao tác chuyên môn, quét dọn sạch sẽ, nhất là các miệng cống, hố gas… đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng chí còn vận động anh chị em sử dụng công cụ, dụng cụ lao động tiết kiệm, giúp đỡ nhau trong công tác để cùng hoàn nhiệm vụ. Đồng chí gương mẫu không nề hà cùng với anh em công nhân trực tiếp tham gia tổng vệ sinh trong các đợt cao điểm giải quyết rác lưu cữu, rác tồn đọng kênh, rạch theo yêu cầu. Với những cố gắng hết mình, tập thể Đội vệ sinh Đô thị luôn được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền. Cá nhân đồng chí Phó Bí thư Chi bộ - Đội trưởng được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng Bằng khen… Và hơn hết, những việc làm tích cực của đồng chí Lê Đình Tuấn cũng như tập thể Đội vệ sinh Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận luôn có ảnh hưởng không nhỏ cho cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, góp sức xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho Quận cũng như Thành phố.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận
biểu dương đồng chí Lê Đình Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ 3
Đội trưởng Đội vệ sinh Công ty Dịch vụ công ích Quận

 

Mỗi người tốt - việc tốt, mỗi gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là một nốt nhạc hạnh phúc góp nên giai điệu bốn mùa sáng mãi tên Người. Là một phần máu thịt của Thành phố mang tên Bác, Đảng bộ và Nhân dân Gò Vấp hơn lúc nào hết nguyện mãi noi gương Người, học tập và làm theo Di chúc của Người, trước nhất là nêu cao vai trò của đảng viên và tổ chức Đảng trong phát huy sáng tạo của Nhân dân và chăm lo cho Nhân dân, thiết thực xây dựng Quận nhà có chất lượng sống tốt, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 

 

BA MINH
Lượt xem: 2473
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin