image Văn hóa - Xã hội
(WEBGOVAP)-Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, quận Gò Vấp đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện, đến nay đã cơ bản hoàn thành.
(WEBGOVAP)-Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 4 trường học trên địa bàn quận Gò Vấp.
(WEBGOVAP)-“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.
Xem theo ngày: