image Cải cách hành chính
UBND Quận thành lập Tổ Công tác xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Thứ 4, Ngày 31/01/2018, 05:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015; Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10.10.2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”;

(WEBGOVAP) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015; Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10.10.2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”; Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 19.12. 2017 của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2018; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16.6.2016 của Chủ tịch UBND Quận về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR index) của Quận giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 11.1.2018 của Chủ tịch UBND Quận ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận năm 2018, ngày 31.1.2018, UBND Quận ban hành các Quyết định nâng cao cải cách hành chính trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2017 - 2020: Quyết định số 220/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 221/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong việc phục vụ các dịch vụ y tế công, Quyết định số 222/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong việc phục vụ các dịch vụ giáo dục công.

Mời bạn đọc xem toàn văn:

- Quyết định số 220/QĐ-UBND

- Quyết định số 221/QĐ-UBND

- Quyết định số 222/QĐ-UBND

 

 

PHƯƠNG THẢO
Lượt xem: 32673
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin