image Văn bản chỉ đạo - điều hành
UBND Quận phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thứ ba, Ngày 11/09/2018, 02:45 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 27.7.2018, UBND Quận phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nội dung:

- Từng bước chuẩn hóa các Quy trình thực hiện TTHC phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, tạo tiền đề để đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách TTHC hợp lý, từng bước điện tử hóa ISO đồng bộ; tạo điều kiện để người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Gò Vấp kiểm soát, hệ thống hóa được các Quy trình ISO trong xử lý công việc nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước theo từng ngành, lĩnh vực và nâng cao khả năng giải quyết, cung cấp các dịch vụ hành chính công của từng cơ quan chuyên môn; góp phần xây dựng chính quyền điện tử, cải cách nền hành chính nhà nước ngày càng thông suốt, khoa học, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

- Phấn đấu đạt đến các mục tiêu: tỷ lệ ít nhất 85% - 100% TTHC đã được công bố chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Gò Vấp phải được xây dựng, áp dụng Quy trình ISO và chuyển đổi HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015 theo công bố tại Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31.12.2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đẩy mạnh triển khai thực hiện ISO điện tử đối với ít nhất 80% TTHC đã được xây dựng, hệ thống hóa các Quy trình ISO áp dụng HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% TTHC thực hiện ISO điện tử theo mục tiêu xác định tại Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15.5.2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 2733/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận giai đoạn 2018 – 2020Quyết định số 3497/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đây.

 

VP.HĐND-UBND (trích dẫn)
Lượt xem: 3903
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin