image Liên đoàn Lao động
TỰ HÀO 90 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 28.7 (1929 - 2019), CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG QUẬN GÒ VẤP MÃI LÀ ĐỘI NGŨ TIÊN PHONG TIN CẬY CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN
Thứ bảy, Ngày 20/07/2019, 01:34 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7 (1929 - 2019) đã tổ chức trọng thể tại Hội trường Quận. Đến dự có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận, Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phạm Thị Thúy Hà - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận, cùng các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể Quận và 16 Phường.

 


Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố tặng hoa chúc mừng.

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
- Chủ tịch HĐND Quận tặng hoa chúc mừng.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Yến - UVBCH Liên đoàn lao động Thành phố
- Quận ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận
đọc diễn văn ôn lại trang sử tự hào 90 năm Công đoàn Việt Nam.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Yến - UVBCH Liên đoàn lao động Thành phố - Quận ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận ôn lại trang sử tự hào 90 năm Công đoàn Việt Nam gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng lớn mạnh, ngày càng phát triển, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động ở địa phương, Công đoàn Quận Gò Vấp luôn phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, tập hợp, vận động công nhân, viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, ngày nay tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tích cực tham gia xây dựng Quận nhà ngày càng phát triển.

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
- Chủ tịch HĐND Quận phát biểu chúc mừng.

 

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực không ngừng, những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn từ Quận đến cơ sở qua các thời kỳ, cảm ơn các đồng chí đã từng công tác, đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vào những thành tựu chung của Đảng bộ quận trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - UB.MTTQ Việt Nam Quận luôn đánh giá cao và ghi nhận những thành tích phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động tổ chức Công đoàn Quận. không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; với phương châm “Tập trung hướng về cơ sở”, tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên công nhân, viên chức và người lao động nêu cao vai trò tiên phong, đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động Quận và Công đoàn cơ sở cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; vận động mọi nguồn lực trong xã hội để chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất công nhân lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là với người lao động có hoàn cảnh khó khăn (trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm, nhà trọ, khu lưu trú cho công nhân)... Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ... Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; lấy lợi ích đoàn viên và người lao động là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; tăng cường xây dựng tổ chức Công đoàn ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp... Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp Nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quận Gò Vấp, đưa Quận nhà phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 


Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho 15 cá nhân xuất sắc.

 

 

 


Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
tuyên dương các cá nhân xuất sắc danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”.

 

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
- Chủ tịch HĐND Quận tuyên dương các cá nhân xuất sắc
danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”.

 


Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
tuyên dương các cá nhân xuất sắc danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”.

 


Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
tuyên dương các cá nhân xuất sắc danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”.

 


Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
và đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận
trao tặng đồng chí Nguyễn Thúy Hằng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư Long Biên
"Giải thưởng 28 tháng 7" của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 


Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Quận
​dự trao tặng 10 chiếc xe gắn máy dành cho đoàn viên Công đoàn cơ sở
có hoàn cảnh khó khăn do các Cụm thi đua Công đoàn cơ sở trong toàn Quận
triển khai vận động thực hiện công trình mang chủ đề
“90 năm – Ước mơ, niềm vui của đoàn viên Công đoàn".

 

Lễ kỷ niệm hôm nay đã trân trọng biểu dương 15 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thúy Hằng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư Long Biên vinh dự được nhận "Giải thưởng 28 tháng 7" của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; 84 cá nhân được tuyên dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”, cùng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7 (1929 - 2019). Mỗi điển hình ấy là một tấm gương sáng, tận tụy, cần mẫn trong lao động sản xuất, đồng thời tích cực tham gia góp sức xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương ngày càng phát triển.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Yến - UVBCH Liên đoàn lao động Thành phố
- Quận ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận
và đồng chí Dương Văn Xướng - Phó Ban Dân vận Quận ủy
trao tặng giải thưởng hội thi “Cán bộ Công đoàn với phong trào “Dân vận khéo”
và hội thi ảnh đẹp “Thủ lĩnh Công đoàn” năm 2019

 

Cùng nhân dịp này, Thường trực Liên đoàn lao động Quận đã tổ chức trao tặng 10 chiếc xe gắn máy dành cho đoàn viên Công đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn do các Cụm thi đua Công đoàn cơ sở trong toàn Quận triển khai vận động thực hiện công trình mang chủ đề “90 năm – Ước mơ, niềm vui của đoàn viên Công đoàn". Đồng thời tổ chức trao giải các hội thi chủ đề “Cán bộ Công đoàn với phong trào “Dân vận khéo” và hội thi ảnh đẹp “Thủ lĩnh Công đoàn” năm 2019...

 

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 3826
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin