image Văn hóa - Xã hội
TRIỂN KHAI QUY TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “KHU PHỐ VĂN HÓA”; QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC; QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI NĂM 2019
Thứ bảy, Ngày 01/06/2019, 10:59 SA Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Chiều nay, ngày 31.5.2019, Ủy ban Nhân dân Quận tổ chức hội nghị triển khai Quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; quy định về quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019. Đồng chí Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị.

 

 

 


Đồng chí Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố trình bày nội dung Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17.9.2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu "Gia đình văn hóa", “Khu phố văn hóa” và "Tổ dân phố văn hóa"… (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.11.2018); kèm theo Công văn số 411/HD-SVHTT-XDNSVHGD ngày 30.1.2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về hướng dẫn quy trình xét tặng danh hiệu hiệu "Gia đình văn hóa", “Khu phố văn hóa” và "Tổ dân phố văn hóa"… Trong đó giới thiệu các nội dung cơ bản về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; nguyên tắc bảo đảm tính khách quan, công bằng, chính xác và công khai, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

 


Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thuộc
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố trình bày nội dung Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17.9.2018
của Chính phủ; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ;
Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

Đồng chí cũng giới thiệu các kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo triển khai và xây dựng hương ước, quy ước theo đúng Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội… Đây là những quy định pháp lý quan trọng giúp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về hương ước, quy ước, lễ hội… góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống văn hóa và xã hội.

Nguồn: NGUYỄN LÊ (Ảnh: PHÒNG VHTT QUẬN)
Lượt xem: 4798
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin