image Hoạt động Ủy ban nhân dân
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 TOÀN QUẬN TẬP TRUNG CHỦ ĐỀ " ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ NGHỊ QUYẾT 54 CỦA QUỐC HỘI"
Thứ sáu, Ngày 18/01/2019, 01:22 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 18.1.2019, Thường trực UBND Quận đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, Thân Trọng Minh - Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Quận, các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận, lãnh đạo các phòng - ban - đơn vị thuộc Quận, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 16 Phường. Đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị.

 

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 28.12.208 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

 

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 28.12.208 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tiếp theo đó, đồng chí Bùi Nguyễn Huy Hoàng - Quận ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND - UBND Quận trình bày tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Quận năm 2018 cùng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng - Quận ủy viên - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận đánh giá công tác thu - chi ngân sách năm 2018 và nêu lên các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, đồng chí Đỗ An Nhàn - Phó Trưởng phòng Nội vụ báo cáo về các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách hành chính thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố và Quận.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo

 


Đồng chí Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Quận phát biểu với Hội nghị

 

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy và đồng chí Thân Trọng Minh - Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Quận phát biểu chỉ đạo, đồng thời ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu tham luận, góp ý của các đại biểu tham dự tập trung cho các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

 


Đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận ghi nhận trong năm qua, Quận đã chủ động, tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thành phố, các Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân Quận trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực, cố gắng mạnh mẽ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội của Quận đã đạt được những kết quả khá toàn diện, được Quận ủy – Hội đồng nhân dân Quận ghi nhận. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 Quận xác định chủ đề là “Năm đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI”, đề ra 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách phải đạt trên 3.028 tỷ đồng, tăng trên 12% so với năm 2018. Để đạt được các chỉ tiêu quan trọng đó, đồng chí đề nghị các thành viên Ủy ban nhân dân Quận đồng thời là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Quận và các đồng chí Chủ tịch UBND 16 Phường triển khai công tác chỉ đạo, điều hành tập trung vào những nội dung sau:

Thứ nhất, khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận tại địa phương, đơn vị phụ trách. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận sẽ tổ chức làm việc để duyệt kế hoạch năm 2019 tại các đơn vị trong tháng 2.2019. Đối với các chương trình, đề án được phân công trong Chương trình công tác, các đơn vị phải tham mưu đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Thứ hai, Chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính”, vì vậy các ngành, các cấp phải tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác cải cách hành chính, với các giải pháp đồng bộ, cụ thể như: Phát động phong trào thi đua về sáng kiến trong cải cách hành chính; chủ động phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo trong cải cách hành chính để nhân rộng. Trong đó đẩy mạnh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng cấp độ 3, 4; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả công việc thông qua chi thu nhập tăng thêm.

Thứ ba, từng cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động và xây dựng mới Đề án Vị trí việc làm, quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ, công việc do cấp trên giao; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thủ trưởng các phòng - ban - đơn vị và Chủ tịch UBND 16 Phường phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận nếu để cán bộ, công chức vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ tư, cần tạo sự thay đổi mạnh mẽ trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố đã phát biểu chỉ đạo: "Tuyệt đối không vì việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan điều tra thời gian qua mà né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm, chậm trễ giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp, người dân".

Thứ năm, tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực được Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền, đồng thời xác định, đề xuất những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ủy quyền cho cấp Phường, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Nhiệm vụ năm 2019 là rất nặng nề, đồng chí Chủ tịch UBND Quận đề nghị các đơn vị trực thuộc, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Quận và 16 Phường cần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI. Mà nhiệm vụ cụ thể cần tập trung ngay trong tháng 1 năm 2019, đó chính là công tác chăm lo và đảm bảo cho dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể Quận cùng chính quyền địa phương 16 Phường nỗ lực chung tay phối hợp đảm bảo chăm lo cho các hộ chính sách, các hộ dân khó khăn cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn Quận được đón một cái Tết cổ truyền dân tộc trong không khí yên bình, vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình. Bên cạnh đó cũng đề nghị Ban chỉ huy Công an Quận, Ban chỉ huy Quân sự Quận và Chủ tịch UBND 16 Phương cần quan tâm triển khai nghiêm và đầy đủ các Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận trong dịp trước, trong và sau Tết nhằm nỗ lực đảm bảo cho người dân Gò Vấp được hưởng Tết trong sự bình an, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, kéo giảm phạm pháp hình sự, kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông vốn luôn có nguy cơ tăng cao trong các dịp Lễ - Tết.

 

 

BA MINH
Lượt xem: 15055
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin