image Cải cách hành chính
Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và ISO điện tử năm 2018
Thứ sáu, Ngày 02/03/2018, 08:55 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Ngày 27.2.2018, Chủ tịch UBND Quận đã ký ban hành Kế hoạch số 944/KH-BCĐ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và ISO điện tử trên địa bàn Quận năm 2018.

 

 

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 27.2.2018, Chủ tịch UBND Quận đã ký ban hành Kế hoạch số 944/KH-BCĐ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và ISO điện tử trên địa bàn Quận năm 2018, với mục đích:

- Tăng cường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” trực thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Quận và “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban Nhân dân 16 Phường năm 2018.

- Tăng cường mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, duy trì thực hiện theo ISO 9001:2008 đồng bộ tại Ủy ban Nhân dân 16 Phường, tạo tiền đề để từng bước cải tiến theo phiên bản 9001:2015 và đẩy mạnh triển khai áp dụng ISO điện tử vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Gò Vấp năm 2018.

- Giúp Ủy ban Nhân dân Quận kiểm soát được quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước tại địa bàn Quận; nhằm kiểm tra, đánh giá được tính hiệu quả hoạt động của từng cán bộ, công chức trong việc vận hành theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; hướng đến mục tiêu cải cách hành chính năm 2018: “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc” và phương châm hành động của chính quyền Quận Gò Vấp năm 2018: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

 

 

7 nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9001-2015

 

Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu:

- Việc mở rộng xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” trực thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Quận và “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban Nhân dân 16 Phường trong năm 2018 phải được triển khai thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt đồng bộ, thống nhất, tạo sự chuyển biến tích cực từ tư tưởng đến hành động của từng cán bộ, công chức tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” các cấp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, thiết thực nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Quận phải tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo ISO và ISO điện tử Quận Gò Vấp trong quá trình rà soát, chuẩn hóa quy trình, tài liệu, hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010; đảm bảo sự tham gia của người đứng đầu trong việc thực hiện ISO điện tử, tuân thủ đúng Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Mời bạn đọc theo dõi toàn văn Kế hoạch số 944/KH-BCĐ.

NGUYỄN LÊ (trích dẫn)
Lượt xem: 7070
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin