image Hoạt động Đảng bộ
TRANG TRỌNG LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2018
Thứ 4, Ngày 07/11/2018, 02:13 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Đúng vào dịp cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng Mười Nga 7.11 (1917 - 2018), sáng nay, Quận ủy long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp - UVTV Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, cùng các đồng chí Thường vụ Quận ủy, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội Quận, 16 Phường, Bí thư Chi - Đảng bộ cơ sở trực thuộc...

Phát biểu chào mừng, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy bày tỏ niềm trân trọng và kính chúc các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng cùng gia đình và các đồng chí đại biểu tham dự lời chúc mạnh khỏe với những tình cảm tốt đẹp nhất.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy phát biểu chào mừng kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng Mười Nga 7.11 (1917 - 2018) và chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

 

 


Các đại biểu dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7.11.2018

 

Nói về ý nghĩa cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng chí Bí thư Quận ủy nêu rõ: Vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản thế giới chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, tăng cường bóc lột Nhân dân lao động chính quốc, biến các nước Á, Phi và Mỹ La tinh thành thuộc địa và phụ thuộc, gây chiến tranh để phân chia lại thế giới. Những mâu thuẫn cơ bản trên thế giới giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản, mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau, ngày càng tăng lên. Thế giới xuất hiện những điều kiện khách quan làm bùng nổ cách mạng xã hội. Được thành lập vào tháng 8 năm 1903, Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Bôn-sê-vich Nga trung thành với học thuyết Mác - Ăng-ghen, xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, có tổ chức chặt chẽ, chủ trương đấu tranh cách mạng giành chính quyền, thiết lập chuyên chính vô sản. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Bôn-sê-vích Nga qua đấu tranh cách mạng đã trưởng thành toàn diện, đủ sức lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành sự nghiệp cách mạng vĩ đại nhằm thực hiện mục tiêu cao cả của cuộc cách mạng vô sản. Ngày 7 tháng 11 năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công, chính quyền đã thuộc về Nhân dân. 
Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và thời đại to lớn, là sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ người bóc lột người đã tồn tại hàng ngàn năm và mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên Xô, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ, trở thành dòng thác cách mạng của thời đại, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ, làm thất bại chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, hướng tới chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: Đầu thế kỷ XX, giữa lúc phong trào yêu nước Việt Nam đang khủng hoảng sâu sắc về đường lối thì ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga rọi chiếu đến nước ta. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau khi đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đã nhận ra chân lý: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”; “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các giai cấp bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” và “Mãi mãi đi theo con đường của Lênin vĩ đại”. Từ đó, Chủ nghĩa Mác - Lênin truyền vào Việt Nam, kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra bước ngoặt quyết định cho cách mạng Việt Nam.
Kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga cũng là dịp để chúng ta triển khai mạnh mẽ cuộc đấu tranh ý thức hệ nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động của Cách mạng Việt Nam; kiên quyết bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018.
Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Quận Gò Vấp đã vượt qua khó khăn, thách thức; lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng và an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, có trọng tâm, trọng điểm’; một số kết quả cụ thể như: Kinh tế Quận 9 tháng đầu năm 2018 giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán ra thị trường xã hội tăng 21,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 77,68% chỉ tiêu pháp lệnh (2.520 tỷ đồng), đạt 72,49% chỉ tiêu Quận phấn đấu (2.700,373 tỷ đồng) và tăng 13,35% so với cùng kỳ. Quản lý trật tự đô thị được tăng cường. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh giữ vững, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Tổ chức hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang Quận năm 2018 đạt theo yêu cầu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ khám phá án hình sự đạt trên 71,6%. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng các cấp, tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Bộ chính trị. Tổ chức tuyên dương 330 tập thể và 1284 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.5 (1890 - 2018); tuyên dương 278 tập thể, 362 cá nhân dân vận khéo năm 2018… Đạt được những kết quả trên, Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển Quận Gò Vấp ngày một văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.
Đồng chí nhấn mạnh: Hôm nay, Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 162 đồng chí, ghi nhận lòng kiên trung của các đồng chí đã vượt qua mọi gian khó hy sinh, một lòng, một dạ đi theo Đảng. Trước những khó khăn, thử thách, những vấn đề mới phát sinh trong thực tế, trong xã hội, nhưng với niềm tin ở Đảng ta, với trách nhiệm là người đảng viên, các đồng chí luôn nêu cao tấm gương mẫu mực, tích cực học tập, rèn luyện, cùng với đảng bộ, chi bộ quyết tâm thực hiện đạt được hiệu quả tốt nhất, tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp luôn tin tưởng và mong rằng, những phẩm chất cao quý này luôn được tiếp tục phát huy và không ngừng nâng cao. Tại lễ trao Huy hiệu Đảng ngày hôm nay, Ban Thường vụ Quận ủy đặt niềm tin của toàn Đảng bộ vào các đồng chí đảng viên lão thành và kính mong các đồng chí tiếp tục, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây đựng đội ngũ cán bộ, công chức; gương mẫu đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân và vận động quần chúng Nhân dân ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính quyền và thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Quận; đặc biệt kính mong các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong chi bộ và trong toàn Đảng bộ.

 


Đồng chí Phan Xuân Hoàn - đảng viên 55 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ Phường 17 thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng xúc động phát biểu cảm tưởng.

 

Xúc động thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phan Xuân Hoàn - đảng viên 55 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ Phường 17 phát biểu: "Hôm nay nhận được phần thưởng cao quý với mỗi chúng tôi đều ý thức được cùng với vinh dự hết sức lớn lao là trách nhiệm cũng hết sức nặng nề khi biết chắc chắn rằng phía trước, sự nghiệp cách mạng của Đảng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, con đường cách mạng còn nhiều gian nan. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng, chúng tôi xin hứa với Đảng và tự hứa với lòng mình, mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên Cộng sản, làm thật tốt, thực hiện thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xứng đáng với lòng tin yêu của đồng chí, đồng đội, của Đảng bộ, Chi bộ và Nhân dân. Phải tích cực đấu tranh, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các căn bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí, độc đoán, chuyên quyền… xa rời quần chúng. Mạnh dạn đóng góp, phê phán, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, thật sự là tấm gương tiêu biểu trong việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với Chi - Đảng bộ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Quận nhà văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - đảng viên trẻ thuộc Chi bộ cơ quan Quận Đoàn - Nhà Thiếu nhi Quận thay mặt tuổi trẻ Gò Vấp phát biểu cảm tưởng

 

Với niềm trân trọng và tự hào về Đảng quang vinh, thay mặt tuổi trẻ Gò Vấp, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - đảng viên trẻ thuộc Chi bộ cơ quan Quận Đoàn - Nhà Thiếu nhi Quận bày tỏ: "Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, tuổi trẻ Quận nhà không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong các lĩnh vực; nhiều đội hình trí thức trẻ, lao động trẻ công tác tại các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn Quận; hàng ngàn thanh niên - học sinh - sinh viên tham gia các chiến dịch tình nguyện, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, tổ chức sân chơi, sinh hoạt văn hóa Hè; hàng trăm gương điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến của Quận đã được tuyên dương trên các lĩnh vực, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp, động viên thanh thiếu nhi Quận nhà hướng tới những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Chúng cháu nhận thức sâu sắc rằng thanh niên hôm nay phải sống có lý tưởng, hoài bão và ý chí tự lực tự cường; biết trân trọng công ơn của các thế hệ đi trước, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp trước nhiệm vụ Đảng giao, với vai trò là người bạn đồng hành của thanh niên sẽ tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; hướng thanh niên đi theo lý tưởng của Đảng, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, xung kích tình nguyện tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra".

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - UVTV Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành

 

​​​​​
Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy và đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành

 

Trong số 162 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng dịp này theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, có 9 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 14 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 41 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 25 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 14 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 48 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

BA MINH
Lượt xem: 10555
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin