image Hoạt động Đảng bộ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2018: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ TRÁCH NHIỆM GƯƠNG MẪU CỦA ĐẢNG VIÊN, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Thứ sáu, Ngày 12/04/2019, 01:11 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, 11.4.2019, Quận ủy tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí Thường vụ Quận ủy, đại diện ban ngành - đoàn thể Quận và 16 Phường, cấp ủy các Chi - Đảng bộ trực thuộc...

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo

 

Năm 2018 - năm cả Quận tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Quận đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của tổ chức Đảng các cấp, đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; nâng cao chất lượng đảng viên, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu. Tiếp tục kiện toàn, củng cố các tổ chức Đảng; chất lượng sinh hoạt các Chi - Đảng bộ cơ sở được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đúng theo quy định. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận đi vào nề nếp có chất lượng, trọng tâm hoạt động gắn với giải quyết các vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát được tổ chức kịp thời, sát với tình hình thực tế, các chuyên đề giám sát được lựa chọn trên cơ sở chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI và những vấn đề cử tri quan tâm. Công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận được thực hiện tốt và hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng luôn được chú trọng, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, chủ động triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở...
Trong năm toàn Quận kết nạp 254 đảng viên (với 129 nữ) - đạt 127% chỉ tiêu; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3.2 cho 205 đồng chí, đợt 19.5 cho 225 đồng chí, đợt 2.9 cho 303 đồng chí, đợt 7.11 cho 162 đồng chí. 
Đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2018, kết quả: 
* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 6 Chi - Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy, 86 tổ chức Đảng trực thuộc cơ sở, trong đó 1 Chi bộ cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2018 (Viện Kiểm sát Nhân dân Quận), 1 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2014-2018 (Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền)”; 1.020 đảng viên, trong đó 18 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền 2014-2018.
* Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 32 Chi - Đảng bộ cơ sở, 432 tổ chức Đảng trực thuộc cơ sở; 7.629 đảng viên. 
* Hoàn thành nhiệm vụ: 5 Chi - Đảng bộ cơ sở, 13 tổ chức Đảng trực thuộc cơ sở; 1.206 đảng viên. 
* Không hoàn thành nhiệm vụ: 2 Chi - Đảng bộ cơ sở, 3 tổ chức Đảng trực thuộc cơ sở; 19 đảng viên.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy
trao Giấy khen Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Quận
đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2018

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
trao Giấy khen Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền
đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2014-2018

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy
và đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận
trao Giấy khen các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014-2018

 


Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 
trao Giấy khen các tập thể xuất sắc lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức của Đảng năm 2018

 


Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
trao Giấy khen các tập thể xuất sắc lãnh đạo thực hiện công tác Dân vận của Đảng năm 2018

 


Đồng chí Ngô Thanh Sơn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
trao Giấy khen các tập thể xuất sắc lãnh đạo thực hiện công tác Tuyên giáo của Đảng năm 2018

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: Năm 2019 có ý nghĩa quyết định hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng là năm cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019), bằng quyết tâm chính trị cao nhất, yêu cầu các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị Quận và cơ sở có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 - Ban chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI đề ra, cụ thể cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy, tám của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ với chủ đề “Vai trò của Đảng viên và tổ chức Đảng trong phát huy sáng tạo của Nhân dân và chăm lo cho Nhân dân”.

Thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tăng cường công tác quản lý đảng viên tại chi bộ; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các Quy định của Đảng. Căn cứ kết quả đánh giá cán bộ, các cấp ủy thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015 - 2020, giai đoạn 2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt các yêu cầu chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch đề ra.

Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, sáng tạo và hiệu quả; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội tại địa phương để kịp thời xử lý thông tin và định hướng đúng đắn cho Nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các quy định theo Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, xử lý thông tin nhanh, hiệu quả, kịp thời.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả Chủ đề "Năm 2019: đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội", Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019 với chủ đề “5 không” (Không để người nghèo, cô thế tụt hậu; không nhũng nhiễu, phiền hà nhân dân, doanh nghiệp; không xả rác; không vi phạm pháp luật giao thông; không gây rối trật tự xã hội nơi cư trú).

Tổ chức Mặt trận và các đoàn thể xã hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương cũng như trong từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư luôn trong sạch vững mạnh. Tiếp tục phát huy vai trò vận động tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là tinh thần thi đua sáng tạo góp sức xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 

BA MINH
Lượt xem: 4384
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin