image Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và Đoàn thể
TOÀN QUẬN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024
Thứ năm, Ngày 24/01/2019, 11:51 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 24.1.2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Nhiệm kỳ XI (2014 - 2019) tổ chức hội nghị lần thứ 13, đánh giá kết quả công tác năm 2018, hiệp thương và thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; đồng thời thông qua đề án nhân sự chuẩn bị Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Nhiệm kỳ XII (2019 - 2024). Đến dự có các đồng chí: Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Anh Khang - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận, Dương Văn Xướng - Phó Ban Dân vận Quận ủy, đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận Quận và 16 Phường. Đồng chí Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận chủ trì hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực UB.MTTQ Việt Nam Quận nêu rõ: Hệ thống Mặt trận toàn Quận không ngừng phát huy truyền thống “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – thành công, thành công, đại thành công”, tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, cũng như giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mặt trận Quận đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố đề ra. Cụ thể là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Vì người nghèo”… Cụ thế nhất gần đây là triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động, vận động Nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Hoạt động của Mặt trận tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh như: Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...

Một số hoạt động hết sức có ý nghĩa nữa là vận động Nhân dân đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phối hợp cùng các Tổ chức thành viên (như Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi...) trong công tác vận động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân tham gia xây dựng địa bàn khu dân cư lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư ổn định cuộc sống; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình” và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận nhà cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển địa phương. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng ở cơ sở, khu dân cư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Trong 3 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quỹ vì người nghèo Quận đã xây tặng 41 căn nhà tình thương; sửa chữa và chống dột 93 hộ; cấp mới 3.278 thẻ bảo hiểm y tế; phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trợ cấp khó khăn 145 hộ nghèo với tổng kinh phí vận động hơn 13 tỷ đồng... 

 


Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận
thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019

 


Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Toàn Quận có 186 Khu phố và năm nào cũng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” một cách thiết thực, bổ ích. Năm 2018 - năm thứ 15 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục được diễn ra sôi nổi ở tất cả các khu dân cư trong toàn Quận, mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18.11 (1930 - 2018), chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thông qua Ngày hội, tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động "5 không" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động, đó là: "Không để hộ nghèo, neo đơn, người yếu thế tụt lại phía sau; không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; không xả rác bừa bãi; không vi phạm luật giao thông và không tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn nơi sinh sống". Tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, giàu đẹp với các công trình nhân văn như xây tặng Nhà đại đoàn kết, xây dựng các công trình dân sinh ở cộng đồng, trồng cây xanh, vệ sinh đường phố, chỉnh trang khu dân cư sạch – đẹp, tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ…Những hoạt động hết sức có ý nghĩa ấy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, xây dựng Quận ngày càng phát triển, vì một mục tiêu giản dị là đem lại chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày một tốt hơn.

 


Đồng chí Đỗ Anh Khang - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận
thông tin tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018
và các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển Quận năm 2019

 

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đỗ Anh Khang - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận thông tin tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển Quận năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận nhấn mạnh: Theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 4.1.2018 thì Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp lần thứ XII sẽ tiến hành ngay trong đầu năm 2019. Thật vui khi Nhiệm kỳ 2019 – 2024 được bắt đầu bằng khí thế của mùa Xuân mới. Hệ thống Mặt trận toàn Quận ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Bên cạnh đó, năm 2019 còn là dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) – Người đã cùng với Đảng ta sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn quan tâm rèn luyện, giáo dục, dìu dắt các thế hệ cán bộ Mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng “Mặt trận là phải đoàn kết toàn dân”, là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành một nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đi lên công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hoạt động Mặt trận các cấp càng không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Mặt trận còn phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt trận phải là nòng cốt, chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, gắn với việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ, phát triển địa phương; tăng cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì và phát động. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách pháp luật của nhà Nhà nước trong Chương trình phối hợp hành động của Mặt trận; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo, đi vào chiều sâu, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ chủ quyền của đất nước...

 


Đồng chí Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018

 


Đồng chí Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận
khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018

 


Đồng chí Đỗ Anh Khang - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận
trao khen thưởng các gương cán bộ Mặt trận xuất sắc năm 2018
​​​​

 


Đồng chí Dương Văn Xướng - Phó Ban Dân vận 
Quận ủy
trao khen thưởng các gương cá nhân tích cực tham gia công tác Mặt trận 2018

 

Bên cạnh đó, làm tốt nhiệm vụ vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái... Mặt trận phải tích cực tham gia vận động các ngành, các cấp hưởng ứng triển khai đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính của Quận, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các nhu cầu chính đáng trong đời sống và lao động sản xuất. Đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; vận động Nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Mặt trận cũng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm phát huy tích cực vai trò của các vị cá nhân là người dân tộc, tôn giáo tiêu biểu vận động đồng bào phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng Quận và Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 15644
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin