image Văn bản chỉ đạo - điều hành
Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Thứ năm, Ngày 19/11/2020, 10:44 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP)-Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. Đồng thời, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 33, 34, 35, 36, 37 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 9, 10, 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (Điều 10, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP)

Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

a) Chấp hành viên;

b) Điều tra viên;

c) Kế toán viên;

d) Kiểm lâm viên;

đ) Kiểm sát viên;

e) Kiểm soát viên ngân hàng;

g) Kiểm soát viên thị trường;

h) Kiểm toán viên;

i) Kiểm tra viên của Đảng;

k) Kiểm tra viên hải quan;

l) Kiểm tra viên thuế;

m) Thanh tra viên;

n) Thẩm phán.

2. Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Tải toàn văn văn bản tại đây:triển khai Nghị định số 1302020NĐ-CP.pdf

 

THẢO NGUYÊN
Lượt xem: 1330
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin