image Hoạt động Đảng bộ
Tổ chức quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị
Thứ năm, Ngày 26/11/2020, 03:31 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP)- Chiều ngày 25/11, Quận ủy Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế và Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tham dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng các Ban xây dựng Đảng; Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể; Đảng ủy Cơ quan Chính quyền và cán bộ, đảng viên các đơn vị tại 22 điểm cầu.

Tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Sử Ngọc Anh đã triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Đảng về vị trí, vai trò của đầu tư nước ngoài; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài từ nay đến năm 2030…

 

 


Bí thư Quận ủy Sử Ngọc Anh triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW

 

 

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Trí Dũng đã triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

 

 


Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Trí Dũng
triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 51-NQ/TW

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Sử Ngọc Anh yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở các nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu các Chi, Đảng bộ vận dụng sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, những việc lâu dài để từ đó có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao…

LÊ LÂM-MINH KHANH
Lượt xem: 28215
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin