image Quân sự - Quốc phòng
TIẾP TỤC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, TOÀN DIỆN, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Thứ sáu, Ngày 04/10/2019, 02:55 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 3.10.2019, UBND Quận tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009 - 2019). Đến dự có các đồng chí: Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Lê Thị Kim Hạnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND Quận. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch - UVTV Quận ủy - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận, Phạm Trương Dũng - Phó Trưởng Công an Quận, cùng đại diện ban ngành đoàn thể Quận và 16 Phường...

 

 


Đồng chí Thượng tá Phan Tiến Duẩn - Quận ủy viên
Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự báo cáo kết quả 10 năm (2009 - 2019)

 

Thượng tá Phan Tiến Duẩn - Quận ủy viên - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự báo cáo kết quả 10 năm qua, nhấn mạnh: Các cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các nghành chức năng Quận và 16 Phường đã có nhiều nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc theo tinh thần chỉ đạo của các cấp Trung ương, Thành phố, nổi bật là Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định 152/2007-ND-CP ngày 10.10.2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ (nay là Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 22.2.2019 của Chính phủ); Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25.10.2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... đẩy mạnh triển khai các dự án, đề án, kế hoạch xây dựng Khu vực phòng thủ Quận ngày càng vững chắc; cơ chế lãnh đạo của các cấp ủy được thực hiện nghiêm túc; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền Quận và 16 Phường được nâng lên, sát tình hình thực tế tại địa phương. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận cơ bản ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ Quận ngày càng vững chắc. Kinh tế - văn hóa - xã hội của Quận tiếp tục phát triển, ổn định; các chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương Quân đội được thực hiện có hiệu quả; thường xuyên kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị cho các lực lượng. Khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và mở rộng, mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng, chính quyền và đảng viên ở cơ sở với Nhân dân được củng cố, tranh thủ sự ủng hộ của chức sắc trong các tôn giáo, dân tộc tạo niềm tin, sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Lực lượng Quân sự, Công an thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các nghành chức năng, Mặt trận, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt nhiệm vụ dự báo tình hình, nắm chắc địa bàn, xây dựng các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, mang lại hiệu quả cao; làm nòng cốt trong củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác diễn tập phòng thủ được tiến hành ở cả hai cấp, tạo sự liên hoàn trong thế trận phòng thủ chung của Thành phố. Hàng năm đều hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự địa phương do cấp trên giao; công tác phối hợp giữa công an và quân sự theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12.7.2010 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

 


Đồng chí Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố
phát biểu chỉ đạo

 

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới, đồng chí Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố phát biểu chỉ đạo, yêu cầu toàn Quận tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhất là xây dựng hệ thống tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, có trình độ lý luận, nghiệp vụ, đủ sức lãnh đạo thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và khai thác có hiệu quả, mọi tiềm năng, lợi thế của Quận; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết tốt các vấn đề giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, an sinh xã hội; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục xây dựng các dự án kinh tế kết hợp quốc phòng - an ninh; xây dựng và hoàn thiện các công trình, thế trận quân sự khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường tiềm lực quân sự, phối hợp tốt giữa các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an Quận “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt mọi tình huống và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị đã trao tặng Giấy khen của UBND Quận cho 18 tập thể và 24 cá nhân đã có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy
trao tặng Giấy khen các tập thể có nhiều thành tích
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận
trao tặng Giấy khen các cá nhân có nhiều thành tích
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

 

 

 

BA MINH; Ảnh: TRẦN PHƯƠNG
Lượt xem: 7135
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin