image Thông báo
Tiếp nhận ý kiến cộng đồng đối với đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ hai, Ngày 15/10/2018, 02:19 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) – Theo Công văn số 5058/UBND-TNMT của UBND Quận ban hành ngày 12.10.2018, UBND Quận thông tin đến cộng đồng dân cư, công chức, viên chức về việc góp ý nội dung quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Người dân có thể vào trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn vào tin bài “Lấy ý kiến cộng đồng Lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050” (đường link: http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/thong-tin-hoat-dong/default.aspx?Source=%2Fthong-tin-hoat-dong&Category=C%C3%B4ng+ta%CC%81c+qua%CC%89n+ly%CC%81+m%C3%B4i+tr%C6%B0%C6%A1%CC%80ng&ItemID=3906&Mode=1 )

 

 

Mời bạn đọc xem toàn văn Công văn số 5058/UBND-TNMT tại đây.

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Lượt xem: 4740
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin