image Văn hóa - Xã hội
TÍCH CỰC GIÚP HỘ NGHÈO VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CHÍNH SÁCH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG
Thứ 4, Ngày 21/08/2019, 03:26 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) – Ngày 21.8.2019, Ủy ban Nhân dân Quận đã tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo cấp Phường trong toàn Quận, với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giúp hộ nghèo và các trường hợp chính sách có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện ổn định cuộc sống theo Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

 

 

 


Đồng chí Đào Thị Hồng Hạnh – Quận ủy viên – Trưởng Phòng Lao động
– Thương binh và xã hội Quận phát biểu giới thiệu nội dung tập huấn...

 

Đồng chí Đào Thị Hồng Hạnh – Quận ủy viên – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội Quận cho biết: Gò Vấp hiện có dân số hơn 670.000 người (chiếm khoảng 7,5% và đông thứ ba so với dân số toàn Thành phố). Theo tiêu chí mới của giai đoạn thực hiện Chương trình giảm nghèo 2016 – 2020, Quận cũng hiện có 388 hộ nghèo với 1.386 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 0,22% trên tổng hộ dân), trong đó Phường 9 có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất (0,06%), Phường 1 có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất (0,49%); Số hộ cận nghèo cũng có 792 hộ với 2.986 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 0,46% trên tổng hộ dân). Để phát huy kết quả giảm nghèo đã đạt được trong giai đoạn 2010 – 2015 và thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều, Ủy ban Nhân dân Quận đã chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân 16 Phường, đồng thời chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tập trung triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững với các hoạt động cụ thể như: Tổ chức quán triệt về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình, thống nhất nhận thức nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của các ban ngành - đoàn thể Quận và 16 Phường. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội, đề nghị các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận, Ủy ban Nhân dân 16 Phường xây dựng Kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền vận động, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Thành phố và Quận về mục tiêu, lộ trình, các chính sách, giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo đến cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân địa phương, giúp nắm vững và hiểu đầy đủ hơn mục đích, ý nghĩa, mục tiêu của Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn này. Thực hiện thường xuyên, kịp thời công tác hỗ trợ người nghèo, ưu tiên cho hộ nghèo vay vốn sản xuất từ các nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm (Quỹ 61), Quỹ Hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi (Quỹ 156), Quỹ Xóa đói giảm nghèo (Quỹ 140) và các nguồn Quỹ tín dụng đoàn thể. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Quận Gò Vấp và Phú Nhuận đã phát vay từ các nguồn vốn cho 5.007 lượt hộ 120.030.000.000 đồng.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
- Chi nhánh Quận Gò Vấp và Quận Phú Nhuận – báo cáo viên hội nghị tập huấn...

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Quận Gò Vấp và Quận Phú Nhuận – báo cáo viên hội nghị tập huấn nhấn mạnh nội dung: Triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó chú trọng giới thiệu 2 Chương trình gồm: Cho vay QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO THEO TIÊU CHÍ MỚI và CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI; Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn (khu phố) trong hoạt động tín dụng chính sách; Hướng dẫn quy trình thành lập tổ Tiết kiệm và Vay vốn, họp bình xét công khai việc cho vay vốn, xử lý nợ rủi ro... tại khu phố theo Biên bản họp tổ (Mẫu 10C/TD). Thành phần tham dự tập huấn dành cho Ban giảm nghèo các Phường và các Trưởng Ban điều hành khu phố theo văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, có tài liệu và ví dụ minh họa cụ thể, làm thử và đánh giá kết quả sau tập huấn…

Về triển khai thực hiện chính sách cho vay ưu đãi trong Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân Quận chỉ đạo cụ thể như sau: 
1. Các chính sách cho vay từ Quỹ xóa đói giảm nghèo, bao gồm:
1.1. Các chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo:
- Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng, không phải đảm bảo tiền vay.
- Thời hạn cho vay tối đa là 10 năm (120 tháng).
1.2. Các chính sách vay vốn đối với hộ mới thoát mức hộ chuẩn cận nghèo từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo:
- Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng, không phải đảm bảo tiền vay.
- Kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm (36 tháng, hộ mới thoát mức hộ chuẩn cận nghèo được tiếp tục hỗ trợ chính sách vay vốn, thời hạn cho vay tối đa không quá 05 năm (60 tháng).
1.3. Chính sách vay vốn đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức hộ chuẩn cận nghèo đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng: Mức cho vay tối đa theo giá trị hợp đồng đối với đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức hộ chuẩn cận nghèo đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo. 
1.4. Chính sách hỗ trợ bù lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vay: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức hộ chuẩn cận nghèo là người dân tộc thiểu số vay vốn từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo thành phố được ngân sách thành phố hỗ trợ cấp bù phần lãi suất 4%/năm.
2. Thời gian thực hiện các chính sách kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2019.


(Ảnh: NHCSXH Quận Gò Vấp)

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 10221
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin