image Hoạt động Ủy ban nhân dân
THU NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018 HOÀN THÀNH ĐẠT VÀ VƯỢT CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH
Thứ sáu, Ngày 28/12/2018, 06:05 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Chiều nay, ngày 28.12.2018, Ủy ban Nhân dân Quận đã tổ chức tổng kết khóa sổ thu - chi Ngân sách Quận năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận, cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân Quận.

 


Các đồng chí lãnh đạo Quận khen thưởng tập thể Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế Quận xuất sắc trong công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2018

 

Báo cáo kết quả thực hiện thu - chi ngân sách năm 2018, đồng chí Trần Hoàng Dũng - Quận ủy viên - Trưởng Phòng tài chính Quận nhấn mạnh: Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, HĐND và UBND Quận về thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước Quận Gò Vấp phối kết hợp với các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân 16 phường và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, thi đua thực hiện đạt và vượt dự toán pháp lệnh thành phố giao. 
Cụ thể tổng thu ngân sách nhà nước 2.581,387 tỉ đồng - đạt 102, 44% chỉ tiêu pháp lệnh (2.520 tỉ đồng); đạt 95,59 % chỉ tiêu phấn đấu của Quận (2.700,373 tỉ đồng), bằng 112,07% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương 1.636,840 tỉ đồng - đạt 129,15% dự toán Thành phố giao (1.267,543 tỉ đồng); đạt 126,7 % dự toán Quận phấn đấu (1.291,082 tỉ đồng) - bằng 119,43% so cùng kỳ. Trong đó, số thu điều tiết 308,406 tỉ đồng - đạt 102,83 % Thành phố giao (299,909 tỉ đồng) - đạt 95,30 % dự toán Quận phấn đấu (323,597 tỉ đồng). Bổ sung từ ngân sách Thành phố: 1.105,799 tỉ đồng, đạt 116% dự toán thành phố giao. Thu hồi về ngân sách cổ phần Công ty CP Đồng Tâm 109,247 tỉ đồng; Thu chuyển nguồn 113,388 tỉ đồng (bao gồm nhiệm vụ chưa chi).
Ước tổng chi ngân sách địa phương 1.468,261 tỉ đồng - đạt tỉ lệ 115,83% dự toán Thành phố giao, đạt 113,7% dự toán Quận phân bổ. Trong đó, chi thường xuyên 1.362,609 tỉ đồng - đạt 107,5%; chi đầu tư 82,518 tỉ đồng - đạt 94,66%.

Năm 2018 là năm thứ 2 thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020, tình hình kinh tế cả nước, Thành phố đã từng bước hồi phục và phát triển. Tuy nhiên, Quận Gò Vấp đa phần là doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp, doanh thu không ổn định; số lượng hộ cá thể rất lớn, chủ yếu thuộc ngành thương mại – dịch vụ, kinh doanh nhỏ lẻ, ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế còn thấp ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách. Dự đoán được tình hình trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch cùng với Chi cục Thuế tham mưu cho UBND Quận có kế hoạch chỉ đạo công tác thu, đề xuất một số giải pháp như: đẩy mạnh công tác phối kết hợp với các cơ quan có liên và các phường trong công tác vận động, tuyên truyền thực hiện chính sách thuế, đốc thu thuế, thực hiện tốt công tác thu phí và lệ phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng nộp thuế. Riêng thuế CTN – NQD đầu năm đã dự báo là một trong chỉ tiêu khó thu, thực hiện chỉ đạo của Quận trong công tác quản lý và đốc thu thuế, ngành thuế đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động, xử lý các khoản thuế động, cố gắng đạt 94% dự toán Thành phố giao, đây là nguồn thu để lại ngân sách địa phương lớn, nếu thu không đạt sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành ngân sách. Vì vậy tập trung thu các nguồn thu thuộc ngân sách địa phương được để lại, kết quả thu ngân sách địa phương đạt 129,15% so dự toán Thành phố giao, đạt 126,7% dự toán Quận phấn đấu, đảm bảo cho việc cân đối thu chi ngân sách địa phương, thu điều tiết ngân sách Quận đạt 102,83% so dự toán Thành phố giao.

Đúc kết kinh nghiệm năm 2017, thực hiện chỉ đạo của UBND Quận ngay từ đầu năm các đơn vị đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, thu chi ngân sách, sử dụng ngân sách nhà nước đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và trên tinh thần tiết kiệm theo chỉ thị của Chính phủ. Ngành thuế đã tăng cường công tác đối thoại, tuyên truyền hướng dẫn; công tác cải cách hành chính, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra thuế, thực hiện thu đầy đủ, kịp thời, đúng quy định hiện hành, góp phần tăng thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu điều tiết cân đối chi ngân sách Quận; Kho bạc nhà nước tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước; phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Ủy ban Quận trong công tác điều hành ngân sách, đảm bảo không để mất cân đối, tiết kiệm để tích lũy chi đầu tư phát triển; các đơn vị trực thuộc Quận nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. Năm 2018, UBND Quận tiếp tục điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo cân đối các yêu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư, chi chính sách xã hội cũng như các khoản chi đột xuất theo quy định, chỉ đạo của Thành phố, của Quận ủy - Hội đồng Nhân dân Quận và có kết dư.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội dự báo là năm tiếp tục có nhiều cơ hội và thách thức; hạ tầng kỹ thuật và xã hội đã được Quận tâm đầu tư và từng bước hoàn chỉnh, một số khu dân cư mới được đầu tư khang trang là điều kiện để kêu gọi đầu tư và phát triển. Để thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách, ngành thuế cần phối hợp tốt với các đơn vị, cơ quan và UBND 16 Phường trong công tác quản lý thu thuế, chú trọng đến chỉ tiêu thu thuế Công thương nghiệp ngoài quốc doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, chống đọng thuế; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các phòng ban chuyên môn tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách kêu gọi đầu tư; thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác cải cách hành chính. Kho bạc Nhà nước Quận Gò Vấp tăng cường công tác kiểm soát chi, giúp các đơn vị chi đúng nội dung, định mức, chế độ và đảm bảo chứng từ theo quy định hiện hành, góp phần bảo đảm tốt công tác tham mưu phân bổ, công khai dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và đầu tư công năm 2019.

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 12545
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin