image Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và Đoàn thể
Thông tin thời sự đến các vị chức sắc, chức việc và phật tử nhân Mùa An cư kiết hạ 2018
Thứ sáu, Ngày 29/06/2018, 10:28 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Nhân dịp Mùa An cư kiết hạ năm 2018, ngày 29.6, tại Chùa Huỳnh Kim - Phường 11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận và Ban Tôn giáo Quận đã tổ chức phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018, đồng thời thông tin tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quận đến các vị chức sắc, chức việc và phật tử. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV - Trưởng Ban dân vận Quận ủy, Vũ Thị Nga - UVTV - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận.

 

Đồng chí Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố phổ biến đến các vị chức sắc, chức việc và phật tử những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

 

Lãnh đạo Quận tham gia tại buổi thông tin thời sự

 

 

Đồng chí Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố đã phổ biến đến các vị chức sắc, chức việc và phật tử những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Khóa XIV, tại kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18.11.2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018 thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 Chương, 68 Điều. Luật có những điểm mới cơ bản về: Mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Bổ sung một Chương về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; Một số nội dung theo quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nay Luật Tín ngưỡng, tôn giáo phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương; Thời gian được công nhận là tổ chức tôn giáo giảm còn 5 năm; Vấn đề tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo; Tách nội dung phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc thành hai nội dung: phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc và bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; Về cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo; Bổ sung nội dung phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo; Bổ sung theo hướng tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Một số nội dung hoạt động chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo...

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy thông tin tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quận. Đồng chí nêu rõ các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia gắn với tôn giáo, công tác vận động đồng bào có đạo tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Buổi nói chuyện thời sự, giúp các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo hiểu rõ thêm quan điểm của Đảng ta về tôn giáo, tín ngưỡng trong thực tiễn cuộc sống, tích cực thể hiện trách nhiệm công dân, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, kiên quyết loại trừ những hoạt động lợi dụng danh nghĩa tôn giáo chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, ngăn chặn trào lưu tôn giáo mới mang dụng ý tà đạo, hoạt động trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội...

TRẦN PHƯƠNG
Lượt xem: 16612
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin