image Điển hình - người tốt việc tốt
THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC
Thứ sáu, Ngày 01/03/2019, 03:49 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 1.3.2019, Hội đồng thi đua khen thưởng Quận đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019 và chủ đề "Đột phá cải cách hành chính, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội". Đến dự có các đồng chí: Ngô Thị Hoàng Cát - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận, cùng các đồng chí Thường vụ Quận ủy, Thường trực UBND Quận, đại diện ban ngành đoàn thể Quận và 16 Phường...

Năm 2018, Quận Gò Vấp với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, 13/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được triển khai hiệu quả; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng; thu ngân sách nhà nước đạt 102,44% chỉ tiêu pháp lệnh. Công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cùng công tác rà soát quy hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉnh trang, phát triển đô thị của Quận giai đoạn 2016-2020. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức chu đáo, trang trọng. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,22% trên tổng số hộ dân. Quận cơ bản thành trước thời hạn mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai thực hiện. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, ổn định trật tự an toàn xã hội.

Không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Hoạt động của các Cụm, Khối thi đua đi vào nền nếp. Trong năm, Quận đã đề nghị tặng thưởng Huy chương kháng chiến 9 cá nhân; Huân chương kháng chiến 1 cá nhân; Cờ Thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 tập thể và Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 tập thể; đề nghị tặng Cờ Thi đua Thành phố 8 tập thể; công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 47 tập thể, Chiến sĩ thi đua Thành phố 2 cá nhân; tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố 19 tập thể và 31 cá nhân; Cờ truyền thống 1 tập thể; đã công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến 110 tập thể; Chiến sĩ thi đua cơ sở 180 cá nhân; Lao động tiên tiến 345 cá nhân; Công nhận, ghi nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự 755 tập thể và tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 594 tập thể và 1.925 cá nhân. Trong đó, khen thưởng thường xuyên là 357 tập thể (tỷ lệ 60,10%), 599 cá nhân (tỷ lệ 31,12%); khen thưởng đột xuất, chuyên đề là 237 tập thể (tỷ lệ 39,90%), 1.326 cá nhân (tỷ lệ 68,88%). Quận chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an khu vực, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... Kết quả, trong số 2.450 cá nhân được Quận khen thưởng có 303 cá nhân là lãnh đạo và quản lý (tỷ lệ 12,37%); 2.147 cá nhân là Nhân dân, công chức, viên chức, công nhân, người lao động (tỷ lệ 87,63%).

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy nồng nhiệt chúc mừng thành tích thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân được tôn vinh hôm nay, đồng thời bày tỏ niềm tin phong trào thi đua yêu nước của Quận trong năm 2019 và những năm tiếp theo tiếp tục có những kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng rãi hơn nữa theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: "Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua". Từng tập thể, từng cá nhân có những hành động hết sức cụ thể, giản dị, gần gũi với nhu cầu thực tiễn của đời sống để tham gia tích cực vào sự phát triển của địa phương, vì Gò Vấp thực sự có chất lượng sống tốt, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 


Đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Quận phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

 

Đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Quận phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, nhấn mạnh: Đây là năm thứ hai tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24.11.2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII. Vấn đề trung tâm của phong trào thi đua yêu nước năm 2019 là thi đua khắc phục những tồn tại, yếu kém kéo dài còn ách tắc, bức xúc trong Nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; nâng cao năng lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Người đứng đầu đơn vị, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; phát hiện và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, nhân tố mới điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Đặc biệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21.12.2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí.
Hai là, phát huy mạnh mẽ các sáng kiến, giải pháp của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đem lại kết quả thiết thực là giảm phiền hà, nhũng nhiễu, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong toàn xã hội. Chủ động, tích cực đóng góp và áp dụng những sáng kiến, giải pháp có ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao, tạo bước đột phá trong năm cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội.
Ba là, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với khẩu hiệu “Tích cực - đổi mới - sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 7 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và 9 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI”. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử”, phong trào “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào“Giảm nghèo bền vững”, phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới, phát triển”, phong trào “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp”, phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, phong trào “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”… Đặc biệt là, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) đã đề ra.
Bốn là, tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phát động phong trào thi đua theo đợt, đột xuất, tạo đòn bẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tập trung nỗ lực vượt khó, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách nhà nước và 3 chỉ tiêu chủ yếu công tác xây dựng Đảng năm 2019.
Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Đặc biệt, là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp về tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tập thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua và tổ chức giám sát trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Sáu là, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Cụm, Khối thi đua, đảm bảo các hoạt động thi đua đi vào chiều sâu. Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm chia sẽ sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực tạo sự lan tỏa rộng lớn nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.
Bảy là, công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai. Đồng thời, khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua và trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đối tượng; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân phải chính xác, nhanh chóng, kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng khắp trong địa phương, cơ quan, đơn vị.
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung phát động thi đua của Quận, từng đơn vị, cá nhân tiến hành đăng ký thi đua để có cơ sở phấn đấu và xem xét bình chọn cuối năm.

Ngoài duy trì phong trào thường xuyên trong cả năm, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận tổ chức 3 đợt cao điểm thi đua:
* Đợt 1, từ ngày 1.1 đến 19.5.2019 với chủ đề thi đua lập thành tích kỷ niệm lần thứ 89 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm lần thứ 44 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1.5, kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7.5, kỷ niệm 129 năm sinh nhật Bác Hồ 19.5.
* Đợt 2, từ ngày 20.5 đến 2.9.2019 với chủ đề kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11.6, kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9.
* Đợt 3, từ ngày 2.9 đến kết thúc năm 2019 là cao điểm thi đua nước rút hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12, mừng Xuân Canh Tý 2020; tiến tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2, 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30.4, 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu 19.5, 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9.

Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan, đơn vị trên địa bàn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động ra sức lập công xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019, góp phần từng bước xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Dưới đây là hình ảnh trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA MINH
Lượt xem: 15638
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin