image Truyền thống - lịch sử Quận Gò Vấp
Thành tựu 30 năm xây dựng đổi mới và phát triển
Thứ 4, Ngày 08/09/2010, 10:10 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi hoàn toàn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Quận Gò Vấp cùng với Thành phố và cả nước đem hết sức mình hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, xây dựng Quận Gò Vấp từ một quận ven, nghèo thành một quận nội thành, đô thị, giàu tiềm năng phát triển.

A. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Sản xuất công nghiệp:

10 năm 1976 – 1985, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quận Gò Vấp được hình thành và tổ chức lại với hình thức sở hữu tập thể là chủ yếu. Nhiều đơn vị điển hình được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động như hợp tác xã cơ khí Đồng Tâm, hợp tác xã hồ dệt Thống Nhất. Từ 110 đơn vị cơ sở với 3.525 lao động tăng lên 1.054 cơ sở với 10.628 lao động, Cơ cấu ngành công nghiệp tập trung vào 3 ngành dệt 44,6%, cơ khí 12,3% và sản xuất thực phẩm 17,2%.

Từ năm 1986 đến năm 2000, giá trị sản xuất tăng bình quân mỗi năm 13,15%. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch sang ngành sản xuất da, giả da chiếm tỷ trọng 26,05%; sản phẩm từ cao su và plastic 13,78%; dệt 16,59%; cơ khí 10,72%. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển nhanh chóng, nhất là hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân. Vốn đầu tư đổi mới công nghệ ở một số sản phẩm như vải, thêu, nước uống tinh khiết, bao bì, quần áo xuất khẩu, giày … trên 1.000 tỷ đồng. Mỗi năm thu hút gần 3.000 lao động. Đặc biệt, Quận đã thành công trong việc vận động nhân dân và theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá với việc chuyển từ dệt, nhuộm thủ công truyền thống sang dệt kim, sử dụng máy móc hiện đại, vận động nhân dân chuyển đổi nghề sản xuất pháo theo chủ trương của Chính phủ…

Từ năm 2001 đến nay giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 19,04%. Đặc biệt sự ra đời của Luật doanh nghiệp tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời Quận tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, xuất khẩu. Trong đó, ngành dệt, may, giày da tăng cường khâu nội địa hoá đầu vào, làm chủ khâu thiết kế sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh. Đến nay, sản xuất công nghiệp – TTCN quận Gò Vấp có 325 đơn vị hoạt động theo luật doanh nghiệp và 3.200 cơ sở sản xuất nhỏ với 45.000 lao động. Quận cũng đã quy hoạch khu sản xuất công nghiệp tập trung tại phuờng 12 với diện tích 40,31 ha với 74 doanh nghiệp đang hoạt động, đảm bảo xử lý tốt ô nhiễm môi trường.

2. Sản xuất nông nghiệp: 

Sắc xuân Gò Vấp

 

Trong những năm từ 1975 – 1985, sản xuất nông nghiệp quận Gò Vấp phát triển nhanh với các sản phẩm chủ lực là rau – hoa phục vụ nhu cầu tiêu thụ rau – hoa tươi thường xuyên của Thành phố. Sản lượng hoa tươi thời kỳ này chiếm hơn 50% lượng hoa tươi tiêu thụ tại Thành phố. Cùng với ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi cũng phát triển mạnh trong đó chăn nuôi heo đặc biết là heo nái và bò sữa.

 Từ năm 1986 đến nay, quá trình đô thị hoá Quận Gò Váp làm cho diện tích đất nông nghiệp và đất canh tác ngày càng thu hẹp nhưng do chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi nên sản xuất nông nghiệp vẫn tạo việc làm hiện nay cho trên 1.500 lao động với hiệu quả kinh tế cao hơn và có xu hướng chuyển dịch sang hoạt động dịch vụ nông nghiệp.

3. Thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu: 
 

Siêu thị Văn Hóa Văn Lang

 

Kinh tế thị trường thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ của Quận phát triển mạnh mẽ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra mỗi năm tăng bình quân 17,35%. Đến cuối năm 1999 có 9.748 cơ sở thương mại, trong đó có 288 đơn vị trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân, số lao động toàn ngành gần 20.000 người. Hình thành các khu buôn bán tập trung như khu thương mại Ngã 6, khu phố chợ Tân Sơn Nhất, chợ An Nhơn, chợ Gò Vấp, chợ Xóm Mới đáp ứng nhu cầu hàng hoá thông thường và cao cấp cho nhân dân. Kinh ngạch xuất khẩu năm 1999 đạt 41,8 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu 17,9 triệu USD. Thời kỳ 2001 – 2005, hoạt động thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu tăng trưởng với tốc độ nhanh: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xã hội từ 7.125 tỷ đồng tăng lên 15.500 tỷ đồng (bình quân mỗi năm tăng 21,44%). Hình thành chợ Hạnh Thông Tây và một siêu thị trên địa bàn quận. Đến nay có 947 đơn vị thương mại dịch vụ hoạt động theo luật doanh nghiệp và 12.800 hộ kinh doanh cá thể với 36.000 lao động. Kim ngạch xuất khẩu năm 2001 đạt 71,2 triệu USD đến năm 2005 đạt 140 triệu USD (tăng bình quân mỗi năm 18,42%). Kim ngạch nhập khẩu từ 51,4 triệu USD tăng lên 110 triệu USD (tăng bình quân mỗi năm 20,95%). Đã tiếp tục hình thành siêu thị Văn Lang tại ngã Sáu Gò Vấp và một số chợ theo mô hình xã hội hoá. Các loại hình dịch vụ khác như: Du lịch, hành chính tín dụng, tư vấn … cũng đang khởi động và phát triển. Sự phát triển nhanh, đa dạng của hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu đã góp phần nâng tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế từ dưới 10% vào năm 1990 lên 31% năm 2004, là cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế vào những năm sắp tới.

4. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng: 

Quận đã tập trung khai thác thế mạnh về đất đai, tiến hành đô thị hoá làm cho bộ mặt kiến trúc đô thị không ngừng phát triển. Tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và của nhân dân mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Nhiều công trình tiêu biểu như: trường học, đường giao thông, cơ sở văn hoá – xã hội được hình thành. Năm 2001 tổng vốn đầu tư xã hội là 447,4 tỷ đồng đến năm 2005 đạt 823 tỷ đồng (bình quân mỗi năm tăng 16,48%). Trong đó, vốn từ nhà nước từ 42 tỷ lên đến gần 200 tỷ. Đặc biệt 10 công trình trọng điểm được Đảng bộ đề ra góp phần tạo động lực cho kinh tế - văn hoá – xã hội và đời sống nhân dân được nâng cao:

Công viên Văn hoá Phường 17, Khu tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp Phường 12, Siêu thị văn hoá Văn Lang, Tu bổ tuyến đê bao sông Vàm Thuật, đưa vào sử dụng đường Quang Trung (giai đoạn 2) và đường Nguyễn Văn Lượng, hoàn thành 2 trường chuẩn Quốc Gia: trường THCS Nguyễn Du và trường THCS Võ Thị Sáu, nhà thiếu nhi, tiếp nhận Trung tâm Văn hoá (phường 13), đường Nguyễn Thái Sơn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Riêng lĩnh vực bê tông hoá, nhựa hoá đường hẻm được nhân dân 12 phường tích cực đóng góp cùng nhà nước đầu tư đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Hệ thống điện, cấp – thoát nước, thông tin liên lạc được đầu tư mạnh từ nguồn kinh phí chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu về sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân trong quận.

B. VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ – XÃ HỘI. 

1. Lao động – chính sách xã hội: 

Chăm lo chu đáo gia đình chính sách và hộ nghèo. Đã hoàn thành công tác xây dựng nhà tình nghĩa và nhà tình thương (285 nhà tình nghĩa và 329 nhà tình thương). Mỗi năm giới thiệu giải quyết 13.000 – 14.000 lượt lao động có nhu cầu việc làm. Công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả tốt, sau 11 năm thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo đến cuối năm 2003, quận đã căn bản xoá hộ nghèo theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn 1992-1993, từ năm 2004 thực hiện giai đoạn 2 chương trình xoá đói giảm nghèo (nâng chuẩn thu nhập bình quân hộ từ dưới 4 triệu lên đến 6 triệu đồng/người/năm). Thực hiện nhiều biệp pháp chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như trợ cấp học bổng, dạy nghề…

2. Văn hoá thông tin - thể dục thể thao:

Cơ sở vật chất của ngành văn hoá thông tin cũng được đầu tư sửa chữa xây mới, nội dung văn hoá văn nghệ có chú trọng tính truyền thống, bản sắc dân tộc. Tuyên truyền, phố biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Kết quả các phong trào vận động quần chúng như “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư ”, “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hoá” dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần quan trọng trong giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, là động lực trong công cuộc xây dựng, phát triển Quận theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Cụ thể, có 85% hộ gia đình văn hoá, 40/96 khu phố văn hóa, 57/59 công sở văn minh sạch đẹp và phong trào xây dựng các điểm sáng văn hoá phát triển mạnh mẽ. Công tác bảo vệ truyền thống văn hoá lịch sử được chú trọng và thường xuyên ngăn chặn tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Phong trào thể dục thể thao có nhiều loại hình hoạt động khởi sắc, nhiều vận động viên đạt Huy chương cấp quốc gia và quốc tế, có hàng vạn lượt người tham gia rèn luyện thân thể nhất là trong thanh thiếu niên.

3. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân: 

Phong trào văn nghệ tại Trung tâm Y tế Gò Vấp

 

Trung tâm Y Tế Quận và mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư nhiều về vật chất lẫn con người đảm bảo chủ động phòng ngừa dịch bệnh, kịp thời, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng điều trị. Đã kịp thời đẩy lùi 2 đợt dịch nguy hiểm trên địa bàn quận là dịch viêm phổi cấp (SARS) và dịch cúm gia cầm. Khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho 78.663 lượt người nghèo và các hoạt động mổ mắt miễn phí cho người mù nghèo. Chương trình kế hoạch hoá gia đình có hiệu quả làm giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,15%. Công tác chăm sóc trẻ em được chú trọng, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm đều giảm (trước năm 2000 tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng là trên 20%, đến năm 2004 chỉ còn 5,43%).
4. Giáo dục đào tạo: 

Phong trào giáo dục Quận Gò Vấp đón nhận Huân chương Lao động hạng II

 

Ngân sách Thành phố và Quận hàng năm đều đầu tư thích đáng cho sự nghiệp giáo dục cùng với phong trào xã hội hoá hoạt động giáo dục làm cho chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Tỷ lệ tốt nghiệp ở các cấp học đạt từ 97% đến 100%. Năm 2003 – 2004 là quận đầu tiên trong 2 quận được Thành phố công nhận hoàn thành phổ cập bậc giáo dục trung học.

Trong nhiều năm qua và hiện nay ngành giáo dục quận Gò Vấp là một trong những quận dẫn đầu của ngành giáo dục Thành phố.

Hoạt động dạy nghề công lập mỗi năm thu hút 2.000 đến 2.200 học viên học các ngành tin học, điện tử, điện lạnh, sữa chữa xe gắn máy, may,… góp phần cung cấp nhân lực cho hoạt động kinh tế. Liên kết với các trường đại học đào tạo học viên cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật 3/7.

5. Trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính và đời sống nhân dân. 

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được ổn định và đảm bảo tốt. Thường xuyên tấn công các loại tội phạm làm cho tình hình trật tự an toàn xã hội ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt trong những năm gần đây thực hiện chương trình 3 giảm của Thành phố đến nay Quận đã cơ bản hoàn thành công tác đưa hết các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn vào các trường, trung tâm cai nghiện. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng lực lượng quân sự sẵn sàng chiến đấu, công tác giao quân nghĩa vụ quân sự luôn đạt chỉ tiêu, đảm bảo tỷ lệ số quân tự vệ trên tổng dân số.

Công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa một dấu” ngày càng được hoàn thiện, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý trên các lĩnh vực nhà đất, hộ tịch, đăng ký kinh doanh phát huy tác dụng tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu hành chính của công dân. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được tập trung thực hiện đạt kết quả cao, đã cấp được hơn 52.000 giấy, vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

 Mức sống dân cư ngày càng nâng lên, chỉ tiêu bình quân 1 người tháng năm 2004 là 950 ngàn đồng bằng 5,36 lần so năm 1976. Trong đó chi ăn, uống, hút giảm từ 85,3% còn 43,1%; các khoản chi về học hành, nhà ở, điện nước, đồ dùng, vui chơi, sức khoẻ đều tăng lên một bước đáng kể. Hiện nay, quận Gò Vấp là 1 trong 5 quận dẫn đầu của thành phố về chỉ tiêu chất lượng cuộc sống (HDI).
 

BBT
Lượt xem: 17843
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin