image Hoạt động Ủy ban nhân dân
THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN GÒ VẤP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
Thứ hai, Ngày 13/05/2019, 06:34 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 13.5.2019, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận đã dự công bố và trao Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 22.4.2019 của Chủ tịch UBND Quận về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận Gò Vấp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận, trên cơ sở tổ chức lại và chuyển đổi nguyên trạng từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Gò Vấp theo Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 19.4.2019 của UBND Quận.

 

Mục tiêu xây dựng, triển khai Đề án nhằm kịp thời tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận để hình thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận mới có đủ điều kiện, năng lực hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận mới giúp Ủy ban Nhân dân Quận thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận. Việc xây dựng, triển khai Đề án là cơ sở thực tiễn để phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; xác định mối quan hệ chặt chẽ, sự phối hợp đồng bộ giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận mới với cơ quan chuyên môn liên quan, giúp Ủy ban Nhân dân Quận có sự chỉ đạo thống nhất, có kế hoạch tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng. Thông qua Đề án này nhằm phối hợp sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận mới theo hướng gọn, nhẹ, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ viên chức có tính chuyên nghiệp cao, kịp thời bố trí nhân sự hợp lý; giúp Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp thống nhất chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ các dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp quản lý; tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình, công trình trọng điểm phù hợp định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quận Gò Vấp.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận
trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Thiệu
giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận

 

Cũng theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận đã dự công bố và trao Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 7.5.2019 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Thiệu - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình Quận giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận; Quyết định số 950/QĐ-UBND và Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 7.5.2019 bổ nhiệm đồng chí Lê Vũ Quận Tùng và đồng chí Vũ Thanh Hải làm Phó Giám đốc.

 

Mời bạn đọc theo dõi file đính kèm dưới đây:

 

NGUYỄN LÊ
Lượt xem: 15177
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin