image Hoạt động Đảng bộ
TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC
Thứ ba, Ngày 06/02/2018, 05:50 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Ngày 6.2.2018, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, cùng các đồng chí Thường vụ Quận ủy, đại diện cấp ủy các Chi - Đảng bộ cơ sở trực thuộc, các tổ chức Mặt trận - đoàn thể Quận.

 

Năm qua, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của các kỳ hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW về ”tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể là thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Có thể thấy rõ qua từng mặt công tác như: Công tác chính trị tư tưởng tập trung triển khai đầy đủ, chất lượng, hiệu quả nội dung các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nắm bắt kịp thời và quan tâm giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân. Công tác định hướng nội dung sinh hoạt Chi - Đảng bộ cơ sở bám sát yêu cầu trọng tâm giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt; không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên diện rộng, phát huy giá trị thực tiễn, thiết thực các kênh thông tin tuyên truyền của địa phương. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, duy trì giao ban, sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở, thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, hiệu quả; rà soát, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tập trung nâng cao chất lượng. Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra, kết nạp 212 đảng viên (130 nữ) - đạt 106%. Công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, thường xuyên, chủ động kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao. Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp tổ chức Đảng và đảng viên chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có, giúp tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quản lý đảng viên, giúp đảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân Quận đi vào nề nếp, có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và 16 Phường trong các hoạt động giám sát thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, cũng như tiếp xúc lắng nghe và giải trình kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, các tổ chức Hội quần chúng thể hiện được vai trò người đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi, thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Quận trao khen thưởng
các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng
và xây dựng hệ thống chính trị năm 2017

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy đã công nhận 12 Chi - Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó Đảng bộ Phường 1 và Đảng bộ Công an Quận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 25 Chi - Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 Chi - Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, 1 Chi bộ yếu kém. Toàn Đảng bộ hiện có 10.980 đảng viên, trong đó có 9.341 đồng chí được đánh giá phân tích chất lượng (còn lại 1.591 đồng chí - 14,49% được miễn đánh giá phân tích chất lượng), theo đó có 760 đồng chí - 8,14% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6.734 đồng chí - 72,09% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1.821 đồng chí - 19,49% hoàn thành nhiệm vụ và 26 đồng chí - 0,29% không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để đạt được ý nghĩa xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, mỗi tổ chức Đảng cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức. Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở từng Chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu trong sinh hoạt và trong mọi vị trí công tác; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, không dao động trước khó khăn, thử thách. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thực sự tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí thương yêu nhau, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong tổ chức; thường xuyên gần gũi Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, phát huy dân chủ và quyền làm chủ chính đáng của Nhân dân trên mọi lĩnh vực, vì mục tiêu xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA MINH
Lượt xem: 10480
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin