image Đô thị thông minh
TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
Thứ bảy, Ngày 04/05/2019, 12:56 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) – Sáng nay, ngày 4.5.2019, đồng chí Đỗ Anh Khang – Quận ủy viên – Phó Chủ tịch UBND Quận đã dự hội nghị triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn Quận năm 2019. Cùng dự có các đồng chí thành viên Tổ công tác số 1 (vừa được kiện toàn theo Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 3.5.2019 của Chủ tịch UBND Quận - xem file đính kèm dưới đây). 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đã có ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị như sau: 
- Thực hiện nghiêm các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận về Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 và trong năm 2019; Thực hiện đầy đủ nội dung theo Thông báo 1920/TB-UBND ngày 3.5.2019.
- Các đơn vị phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân 16 Phường nghiêm túc triển khai nội dung Đề án, tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp theo các tiêu chí đang được áp dụng đánh giá tại Bộ phận Một cửa của Quận và phường thông qua Hệ thống đánh giá trên Website, Kiosk điện tử và Phiếu khảo sát;
- Tạo điều kiện cho Thành viên Tổ công tác số 1 thực hiện khảo sát thực tế tại 16 phường (Phiếu khảo sát theo 05 tiêu chí đánh giá được hướng dẫn tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và ghi hình ảnh làm tư liệu cho báo cáo công tác cải cách hành chính Quận năm 2019).
- Hàng quý, thực hiện báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hài lòng vào nội dung báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công khai kết quả kháo sát đánh giá hài lòng trên trang Thông tin điện tử Quận, phường và niêm yết tại Bộ phận Một cửa.

Về Kế hoạch số 1576/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố mới ban hành ngày 2.5.2019 triển khai quy định về đánh giá hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, với 3 giai đoạn: Thu thập thông tin, khảo sát để thống nhất về tiêu chí đánh giá, thực hiện thí điểm tại 3 Quận - Huyện và 9 Phường - Xã, dự kiến tổng kết đánh giá và vận hành hệ thống đánh giá chung vào cuối quý III.2019. Sau khi Hệ thống đánh giá vận hành chính thức, sẽ tổ chức tập huấn và triển khai đến các đơn vị theo Kế hoạch của Thành phố.

Các đơn vị lưu ý: Kế hoạch số 1089/KH-UBND ngày 27.3.2019 của UBND Thành phố về công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các phòng ban chuyên môn thuộc Quận và Ủy ban nhân dân 16 Phường thực hiện công khai song song: Danh mục thủ tục hành chính và công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính (Quy trình ISO 9001: 2008, phiên bản 9001: 2015) kể cả Quy trình nội bộ. Việc công khai theo hình thức niêm yết tại Bộ phận “Một cửa” và Trang Thông tin điện tử. 


Bộ phận "Một cửa" tại UBND Quận tận tình tiếp nhận và trả kết quả
cho người dân và tổ chức có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

 

 


 

 

VP.HĐND-UBND QUẬN
Lượt xem: 477
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin