image Hoạt động Đảng bộ
QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2019, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH, CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ TỐT NHẤT NHÂN DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
Thứ hai, Ngày 07/01/2019, 09:38 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 7.1.2019, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Quận ủy - HĐND - UBND Quận tham dự Lễ chào Cờ đầu năm 2019. Cùng dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận.

Ngay sau nghi lễ chào Cờ, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy đã tuyên dương và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy, được Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận bình chọn là gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy đã tuyên dương và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy - gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy đã kể câu chuyện về hoàn cảnh ra đời và nội dung tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Để góp phần nâng cao nhận thức về tính nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức các cơ quan Đảng - Đoàn thể và Chính quyền Quận, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy đã kể về hoàn cảnh ra đời và nội dung tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh đó là những chỉ dẫn quý báu về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên, cũng giống như việc tạo ra những kháng thể tốt để bảo vệ cơ thể Đảng trong sạch, vững mạnh; là vũ khí sắc bén trong nhận diện và đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân; ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động, thù địch. Thấm nhuần vai trò của đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã bổ sung thêm một thành tố quan trọng thứ tư trong công tác xây dựng Đảng: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Việc bổ sung xây dựng Đảng về đạo đức trong mục tiêu của công tác xây dựng Đảng là vấn đề mới rất quan trọng và cần thiết trong tình hình hiện nay. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng, Bác Hồ về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đó là “coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc”, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” như Bác Hồ đã nói.

 


Đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận đã thông tin tóm tắt kết quả kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Nhân dịp Lễ chào cờ đầu năm, đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận đã thông tin tóm tắt kết quả kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh năm 2018 đã kết thúc với kết quả kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn Quận tiếp tục có chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được triển khai hiệu quả. Quản lý trật tự đô thị được tăng cường. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh giữ vững. Đó là những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận nhà đã phải phấn đấu nỗ lực rất cao mới có được và cũng là thuận lợi cơ bản để động viên chúng ta vững tin bước tiếp về đích cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI. Đồng chí đề cao tâm huyết thực hiện cho được các nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trước mắt là cao điểm thi đua về “Cải cách hành chính" theo tinh thần triển khai Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23.10.2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019 và Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 (1930 - 2019), với yêu cầu: “Mỗi cơ quan quản lý Nhà nước, mỗi đơn vị Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng có một giải pháp thiết thực; một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp”. Đó còn là tiền đề quan trọng để bước vào năm cải cách hành chính – năm 2019 và thực hiện Nghị quyết số 54của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố. Bên cạnh đó, nỗ lực tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, cùng với việc huy động một cách có hiệu quả các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân. 
Cụ thể là đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng Đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước được thành phố phân cấp, ủy quyền; Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo định hướng thương mại - dịch vụ. Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình thương mại bán lẻ hiện đại. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường. Dựa trên thế mạnh truyền thống của địa phương, phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời tăng cường kiểm tra, chống thất thu thuế. Phấn đấu thu ngân sách tăng 7% so với chỉ tiêu Thành phố giao. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 gắn với đảm bảo an toàn giao thông, giảm ngập nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 theo mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới của Thành phố. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, thiết thực, trong đó tích cực vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, gìn giữ trật tự lòng đường, lề đường, vì sự an toàn của huyết mạch giao thông, đặc biệt là cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm chiến đấu trong mọi tình huống. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Để Gò Vấp ngày một rạng rỡ hơn trong quá trình phát triển chung của Thành phố và cả nước, hơn bao giờ hết, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức Quận càng phải xốc lại trách nhiệm và bản lĩnh, năng lực công tác, động viên các nhà doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân toàn Quận chung sức đồng lòng đưa Gò Vấp đi nhanh và chắc trên con đường xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, xây dựng chất lượng sống tốt, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 11871
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin