image Hoạt động Ủy ban nhân dân
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN HOÀN THÀNH TỐT CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
Thứ sáu, Ngày 31/05/2019, 05:09 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) – Sáng nay, ngày 31.5.2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2018 (từ ngày 15.4.2018 đến ngày 15.4.2019). Đến dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy, Lê Hoàng Hà – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận, Thân Trọng Minh – UVTV Quận ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, Vũ Thị Nga – UVTV Quận ủy – Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận… 

 

 


​​​​​​Đồng chí Lê Hoàng Hà – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận phát biểu tại hội nghị

 

Ghi nhận kết quả thực hiện Quy chế thời gian qua, công tác phối hợp luôn bám sát Nghị quyết của Quận ủy - Ban Thường vụ Quận ủy, với những yêu cầu thiết thực để phát triển địa phương, những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc, từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời các chủ trương, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn. Duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin giữa các đơn vị, tạo sự thống nhất trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác phối hợp. 
Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp trên từng mặt công tác và đạt kết quả tốt; tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận, nhất là trong phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố.
Quy chế phối hợp được quan tâm thực hiện có hiệu quả cụ thể, kịp thời trong công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; trong xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước; trong giúp đỡ đại biểu dân cử chuẩn bị các kỳ họp; trong triển khai Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Quận; trong phối hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng Nhân dân Quận; trong việc kiến nghị của Nhân dân và trả lời kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đại diện các tầng lớp Nhân dân theo định kỳ; đặc biệt là phối hợp tốt trong việc tổ chức vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp – an toàn”; “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì Biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu Tổ quốc”, các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo người nghèo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ và các hoạt động an sinh xã hội… cùng các hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác vận động kiều bào. 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 1374 của Thành ủy, cơ chế phối hợp giữa 3 Thường trực dựa trên cơ sở phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị đã góp phần nắm bắt kịp thời những quan tâm bức xúc, những yêu cầu phát triển của địa phương để từ đó có những giải pháp, chính sách phù hợp, kịp thời, chính xác, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể gần đây là việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Đây là cuộc vận động sâu sắc và toàn diện, dựa trên truyền thống đoàn kết, sáng tạo của Nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao của chính quyền các cấp và sự tham gia mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị. Theo đó, Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động các hộ dân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ủy ban Nhân dân Quận triển khai hiệu quả Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn; giám sát, đánh giá, công nhận Khu phố - Phường không xả rác ra đường, xem như một tiêu chí về môi trường trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, để góp phần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, toàn hệ thống chính trị Quận đã tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”. Mô hình đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nhiệt tình phối hợp, tham gia của các ban ngành - đoàn thể và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy đánh giá cao tinh thần nỗ lực phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân – Thường trực Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận thời gian qua, qua đó cũng đã đúc kết được những cách làm hiệu quả cần tiếp tục phát huy trong thời gian tiếp theo. Cụ thể tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: 
- Phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng Nhân dân Quận; hoạt động giải trình; hoạt động giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó, Ủy ban Nhân dân Quận tập trung đảm bảo công tác chuẩn bị, chất lượng nội dung các tờ trình thông qua tại kỳ họp đảm bảo thời gian theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các phòng ban, đơn vị giải quyết và trả lời đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận rà soát, kịp thời điều chỉnh về nội dung và đối tượng giám sát khi có sự trùng lắp; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri như: định hướng để cử tri phát biểu về xây dựng địa phương, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, ngành, giới...
- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền về những nội dung cơ bản của các luật đã được thông qua trong năm 2018 và các dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2019; Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố triển khai thực hiện, trọng tâm về cải cách hành chính đánh giá sự hài lòng của người dân, công tác bảo vệ môi trường đô thị khu dân cư gắn với phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận phát động; tăng cường phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội” và Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.
- Tăng cường trao đổi thông tin giữa 3 Thường trực và các bộ phận chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức của 3 cơ quan kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như đánh giá công tác phối hợp giữa các bên thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, đồng thời phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến đời sống của Nhân dân, đến các tổ chức thành viên của Mặt trận và chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tham gia xây dựng chính quyền ngày một tốt hơn, thực sự vì Nhân dân phục vụ.

 


Thân Trọng Minh – UVTV Quận ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận phát biểu tại hội nghị

 


Thường trực HĐND Phường 7 báo cáo tham luận với hội nghị
MINH TÂM
Lượt xem: 12677
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin