image Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và Đoàn thể
PHÁT HUY TINH THẦN CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN DÂN, XÂY DỰNG GÒ VẤP VĂN MINH, GIÀU ĐẸP, NGHĨA TÌNH.
Thứ 4, Ngày 30/10/2019, 04:20 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 30.10.2019, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận thay mặt Thường trực Quận ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận đã dự buổi gặp mặt hơn 100 cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu toàn Quận nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6.12 (1989 - 2019).

 

 


 

 

 

 

 

 


Các đồng chí cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu
đã có một số ý kiến trao đổi, đề xuất và hiến kế
giúp cho phong trào Hội ở cơ sở ngày càng phát triển mạnh mẽ và thiết thực...

 

Các đồng chí lãnh đạo Quận đã nghe một số ý kiến trao đổi của các đồng chí cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu trong các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương nói chung cũng như của cựu chiến binh nói riêng, trong đó ghi nhận các cấp ủy Đảng và chính quyền Quận luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, chăm lo và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh... Đồng thời cũng có một số đề xuất và hiến kế giúp cho phong trào Hội ở cơ sở ngày càng phát triển mạnh mẽ và thiết thực, tiếp tục động viên các thế hệ cựu chiến binh tích cực đóng góp có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

 


Đồng chí Đại tá Lê Kim Bảng - UVTV Thành Hội
- Chủ tịch Hội CCB Quận phát biểu tại buổi gặp mặt...

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Lê Kim Bảng - UVTV Thành Hội - Chủ tịch Hội CCB Quận nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh Quận đã đi qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển từ ngày đầu 298 hội viên, đến nay đã là xấp sỉ 7.000 hội viên, tự hào cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đóng góp đáng kể vào sự phát triển mọi mặt của địa phương (có gần 3.000 cán bộ và hội viên tham gia công tác xã hội - đảm nhiệm 3.492 chức danh, trong đó công tác Đảng là 652 đồng chí, công tác chính quyền là 927 đồng chí, công tác Mặt trận - đoàn thể là 995 đồng chí, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là 109 đồng chí, Bí thư Chi bộ Khu phố là 134 đồng chí/166 Khu phố, Bí thư Đảng bộ Khu phố là 22 đồng chí/24 Khu phố, Trưởng Ban điều hành Khu phố là 115/186 Khu phố...). Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, các thế hệ cựu chiến binh Gò Vấp tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”: trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Quận (2015 - 2020), hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Quận Gò Vấp lần thứ VII (2017 - 2022), xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị trí của một đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Quận, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gò Vấp.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy
phát biểu với các đồng chí cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu...

 

Phát biểu với các đồng chí cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu toàn Quận, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy biểu dương các cấp Hội Cựu chiến binh Gò Vấp thời gian qua đã tiếp tục khẳng định là một đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tin cậy, ghi nhận và đánh giá cao, nhất là tích cực tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở và xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến nhiều cơ hội và thách thức, tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp tăng lên, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng hơn nhiều so với trước. Tình hình thế giới, trong nước và của Hội đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính quyền và các ban ngành - đoàn thể, sự ủng hộ của Nhân dân; kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, đòi hỏi Hội Cựu chiến binh Quận trong những năm tới phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Đó là: Tiếp tục vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Phát huy mọi tiềm năng, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ban ngành - đoàn thể; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vận động, động viên cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Chủ động tham gia thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và cựu chiến binh. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của của Đảng, Nhà nước. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.

Đồng chí đặc biệt lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội Cựu chiến binh địa phương tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 66-KT/TW ngày 4.3.2010 của Ban Bí thư (Khóa X)" “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới", luôn tạo điều kiện, động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cuộc gặp mặt mang ý nghĩa hướng tới 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6.12 (1989 - 2019) thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Quận đối với hoạt động và phong trào Hội Cựu chiến binh trong sự phát triển mọi mặt của địa phương, đặc biệt là gửi gắm niềm tin các cán bộ, hội viên cựu chiến binh Quận nhà phát huy truyền thống cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, vì Gò Vấp thực sự văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 

BA MINH
Lượt xem: 31321
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin