image Hoạt động Đảng bộ
PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ TỰ QUẢN CỦA NHÂN DÂN
Thứ sáu, Ngày 08/03/2019, 09:42 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Chiều ngày 7.3.2019, UBND Quận tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của khu phố, tổ dân phố trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí: Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đỗ Văn Đạo – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lê Hoàng Hà – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận, Vũ Thị Nga – UVTV Quận ủy – Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận, đại diện các ban ngành – đoàn thể Quận và 16 Phường, cùng các đồng chí Bí thư Chi – Đảng bộ Khu phố, Trưởng Ban điều hành các Khu phố - Tổ dân phố trong toàn Quận.

 

 

 

Theo số liệu báo cáo của UBND Quận, tính đến ngày 31.12.2018, tổng dân số toàn Quận có khoảng 685.747 người, với 172.630 hộ. Bình quân mỗi Phường khoảng 42.860 nhân khẩu; tổng dân số toàn Quận chiếm khoảng 7,5% dân số toàn Thành phố (dân số đông thứ 2/24 quận - huyện). Các tổ chức ở Phường hiện có 186 Khu phố và 1.436 Tổ dân phố - trung bình có 928 hộ/Khu phố, 120 hộ/Tổ dân phố. Số hộ dân bình quân từ 450 hộ/Khu phố trở lên có 117 Khu phố (gồm các Phường: 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16 và 17). Số hộ dân bình quân dưới 450 hộ/Khu phố có 69 Khu phố (gồm các Phường: 1, 7, 8, 10, 11 và 13).

Hiện có 4.710 người hoạt động không chuyên trách ở Khu phố, Tổ dân phố đang hưởng phụ cấp hàng tháng (bao gồm những người kiêm nhiệm). Trong đó có 1.207 đảng viên/1.774 người hoạt động ở Khu phố (tỷ lệ 68,03%; với 120 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố/186 Khu phố (64,52%); 405 đảng viên/2.490 người hoạt động ở Tổ dân phố (tỷ lệ 16,27%); 352/1436 Tổ trưởng là đảng viên (25,51%).

Hiện nay, hệ thống chính trị ở Khu phố và Tổ dân phố của 16 Phường trong Quận đã kiện toàn cơ bản với Cấp ủy Đảng (bao gồm: Đảng bộ bộ phận/Chi bộ Khu phố, Chi bộ Tổ dân phố hoặc Chi bộ liên Tổ dân phố), Khu phố, Ban Công tác Mặt trận Khu phố, Chi đoàn Thanh niên, Chi Hội Phụ nữ, Chi Hội Cựu chiến binh, Chi Hội Chữ Thập đỏ, Chi Hội Người cao tuổi, Chi Hội Khuyến học và một số tổ chức khác như CLB Thơ ca, CLB Dưỡng sinh, CLB Ông bà cháu, Hội Tương tế...

Tất cả các Khu phố đều triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở khu dân cư, như: Thực hiện những nội dung dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; dân bàn và quyết định trực tiếp việc thực hiện các công việc tự quản tại Khu phố; phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, giảm nghèo tăng hộ khá; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; những công việc do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên triển khai đối với Khu phố; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước; thực hiện đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở Khu phố; xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Khu phố văn hóa”; thông tin kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị, đề xuất, phản ánh của Nhân dân; đồng thời, triển khai những công việc do Ủy ban Nhân dân Phường giao, bàn biện pháp và phân công thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hoạt động của Khu phố có những mặt hạn chế nhất định: Hiện nay chưa có quy định cụ thể thời gian tối đa giữ các chức danh Trưởng/Phó Khu phố; nên có vài trường hợp những người được tín nhiệm làm Trưởng/Phó Khu phố nhiều năm liên tục, nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh khách quan, không thể tiếp tục tham gia hoạt động ở Khu phố, sẽ khó tìm được người thay thế; chế độ phụ cấp nhìn chung còn thấp, chưa tương xứng nhiệm vụ ở Khu phố; vẫn còn trường hợp chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm là cầu nối trung gian giữa Phường và Tổ dân phố, còn hạn chế trong việc truyền tải thông tin đến người dân chậm và các kiến nghị trong Nhân dân chưa được đề xuất, xem xét kịp thời. Thời gian qua, cán bộ, công chức được phân công hỗ trợ hoạt động của Khu phố, Tổ dân phố đều có tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nhưng chỉ liên hệ trực tiếp Trưởng khu phố hay Tổ trưởng Tổ dân phố trao đổi công việc là chủ yếu hoặc hỗ trợ những công tác theo yêu cầu nhiệm vụ, mặt khác đa số cán bộ, công chức Phường luôn giữ thông tin liên lạc với Khu phố, Tổ dân phố.

Lực lượng Cảnh sát khu vực đều có sự gắn bó với Nhân dân, tham dự các buổi sinh hoạt Khu phố, Tổ dân phố để tuyên truyền, phát động thực hiện các phong trào đạt hiệu quả; trong đó việc phối hợp với các đoàn thể, tổ chức ở địa phương trong quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng; tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho các đối tượng tìm kiếm việc làm, giúp họ có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, không tái phạm tội; nắm chắc địa bàn và tình hình an ninh trật tự được giữ vững, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực được phân công phụ trách.

 Đồng chí Lê Hoàng Hà – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận phát biểu với hội nghị

 

Nhìn chung, việc xây dựng, thực hiện Quy ước hiện nay được triển khai theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân Quận đã ban hành Công văn số 3739/UBND ngày 25.7.2018 và Phòng Nội vụ có Công văn số 977/PNV-XDCQ ngày 26.7.2018 về phối hợp triển khai bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện Hương ước, Quy ước; qua triển khai, đa số người dân thực hiện và chấp hành khá tốt, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, thực tế chất lượng, nội dung của bản Quy ước ở một số Tổ dân phố vẫn còn vài hạn chế, như: Việc xây dựng Quy ước còn hình thức, chung chung, không mang tính riêng biệt từng khu dân cư; Quy ước có nơi chưa mang tính đặc thù, chưa sát với điều kiện, đặc điểm của từng Tổ dân phố; do đó không có tính khả thi khi tổ chức thực hiện; hàng năm, việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá thực hiện Quy ước tại địa bàn dân cư chưa được tổ chức đồng đều, việc biểu dương hay xử lý vi phạm đối với những cam kết trong Quy ước chưa hiệu quả.

Trong thời gian qua, Trưởng khu phố với trách nhiệm điều hành chung đã chuyển thông tin (cánh tay nối dài) từ Phường để triển khai trong Khu phố đến Tổ dân phố và xuống Nhân dân; Trưởng khu phố hoặc Phó trưởng Khu phố với nhiệm vụ là triệu tập và chủ trì hội nghị ở khu phố; việc trao đổi thông tin, cung cấp thông tin, bàn bạc giải quyết những việc thuộc phạm vi khu phố hoặc thuộc phạm vi Phường để bảo đảm phát huy tốt nhất những nội dung dân chủ cơ sở; phối hợp khá chặt chẽ với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng các chi hội của các tổ chức chính trị - xã hội ở Khu phố trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị - xã hội do Quận, Phường giao thực hiện trong cộng đồng dân cư... Tổ dân phố có địa bàn nhỏ, số hộ dân ít nên công tác quản lý thuận lợi hơn; cán bộ Tổ dân phố sâu sát, gần gũi hơn với hộ gia đình; người dân cũng dễ dàng gặp gỡ, trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề nảy sinh, vướng mắc ở địa bàn; thắt chặt tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa truyền thống xóm giềng trong đời sống người dân. Hiện nay, có nhiều cán bộ Tổ dân phố đã tích cực triển khai khá hiệu quả nhiều mô hình hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, như: “Tuyến hẻm không rác”, mô hình “Ô khu vực tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “Camera tự quản”...

Bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia hoạt động, sinh hoạt. Việc triển khai, tuyên truyền các quy định hoặc tổ chức sinh hoạt trong khu dân cư phải thông qua 2 cấp từ Khu phố đến Tổ dân phố mới đến người dân. Mô hình tổ chức dưới Phường có 2 cấp (Khu phố và Tổ dân phố): phần lớn những người hoạt động không chuyên trách do cán bộ hưu trí đảm trách, nên có nhiều công tác hành chính còn hạn chế nhất định, như: việc sử dụng máy vi tính, việc chuyển tải thông tin từ Phường đến người dân có lúc còn chậm. Địa bàn Khu phố khá rộng, với nhiều hộ dân sinh sống; thực tế nhiều chức danh kiêm nhiệm, nên hiệu quả công việc có nơi, có lúc chậm trễ do cùng lúc nhiều cơ quan, tổ chức triển khai nhiều nội dung và yêu cầu phải đảm bảo thời gian thực hiện.

Thời gian tới nếu phân 1 cấp trung gian sẽ tạo tiền đề tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII và phù hợp với xu hướng tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, giảm bớt tầng nấc trung gian và 1 cánh tay nối dài. Tuy nhiên, cần xem xét đến tính đặc thù của từng loại hình Tổ dân phố (đô thị khác nông thôn; ranh giới hành chính, khu vực cụm dân cư...). Quá trình xây dựng Đề án, kiến nghị Tổ công tác xem xét, chọn 1 Quận, 1 huyện triển khai thí điểm trước để rút kinh nghiệm và nhân rộng sau. Trường hợp tổ chức 1 cấp trung gian thì quy mô số hộ dân mỗi Tổ dân phố phải đạt từ 450 hộ trở lên (theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV) sẽ gặp khó khăn nhất định, như: địa điểm sinh hoạt và tổ chức hội nghị. Về quy mô, cơ bản thống nhất với tinh thần kết luận tại Hội nghị điểm tại Quận 3, với định hướng sắp xếp lại các Tổ dân phố tương ứng với quy mô ô khu vực (400 - 600 hộ). Riêng về nhân khẩu, đề xuất không nên có quy định về số nhân khẩu tối đa (cân nhắc quy định phải đảm bảo phù hợp với Luật Cư trú). Đối với nhà chung cư, dự kiến đề xuất xem xét đến tính đặc thù theo từng lô/lốc nhà có số hộ dân tương ứng (không đưa vào như điều kiện quy mô số hộ dân).

Thực tiễn cho thấy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố và lực lượng không chuyên trách ở Khu phố tuy đã được quy định, nhưng có nhiều điểm chưa thật cụ thể, còn chung chung nên có lúc cao điểm dồn nhiều công tác sẽ gây áp lực khá lớn đối với Trưởng Khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố (do đây là những chức danh người hoạt động không chuyên trách, làm việc bán thời gian, tham gia công tác chủ yếu bằng tâm huyết, sự nhiệt tình); công việc hoạt động thường xuyên nhưng phụ cấp còn hạn chế. Để khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, Tổ trưởng Tổ dân phố tích cực tham gia công tác hơn nữa; căn cứ khả năng đảm bảo ngân sách của địa phương, dự kiến đề xuất tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh: Tổ trưởng Tổ dân phố bằng 1,86 so với mức lương cơ sở; Tổ phó bằng 1,5 so với mức lương cơ sở; số lượng thành viên của Tổ dân phố tương ứng với số hộ dân trên địa bàn, nhưng phải đảm bảo tối thiểu có 1 Tổ trưởng và 2 Tổ phó.

Thực trạng hiện nay có từ 9 chức danh trở lên trong 1 Khu phố với khối lượng công việc ngày một nhiều; theo định hướng giảm còn 3 chức danh như trên, đòi hỏi phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức Phường khi được phân công phụ trách để tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các Tổ dân phố hoạt động theo mô hình mới; đặc biệt, chính cá nhân, năng lực quản lý địa bàn của Tổ trưởng Tổ dân phố phải nỗ lực nhiều hơn. Mặt khác, nếu rút gọn số lượng Khu phố, Tổ dân phố, đề xuất Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố tăng phụ cấp cho những người làm công tác ở Tổ dân phố.

* Đối với việc sắp xếp lại hệ thống chính trị (tổ chức Đảng, đoàn thể) và mô hình tổ chức các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Phường: Ban Tổ chức Quận ủy sẽ phối hợp triển khai theo quy định và hướng dẫn của Thành ủy.

* Các tổ chức tự quản khác theo quy định cần phải sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình tổ chức mới và thực tế tại địa phương: Các tổ chức tự quản cần có sự chỉ đạo, thống nhất chung của toàn Thành phố đảm bảo tính đồng bộ sau khi sắp xếp lại các tổ chức dưới Phường; hạn chế thành lập các tổ chức tự quản hoạt động mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

* Về mô hình áp dụng phương thức truyền tải thông tin cho Tổ dân phố, hộ dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ địa phương bằng phương tiện công nghệ hiện đại thì UBND Quận đã ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Đô thị thông minh tại Quận Gò Vấp giai đoạn 2018 - 2020” (kèm Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 26.12.2018) với nhiều giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời Quận ủy cũng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

 

 

 

 

 

Sau báo cáo đề dẫn, các đại biểu tham dự đã sôi nổi thảo luận về hiệu quả mô hình 1 cấp trung gian dưới Phường thực hiện theo các Nghị quyết, thông tư của Trung ương. Hầu hết ý kiến thống nhất phương thức chủ trương sắp xếp lại tổ chức dưới Phường, xã; nếu phân 1 cấp trung gian sẽ tạo tiền đề tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII và phù hợp với xu hướng tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, giảm bớt tầng nấc trung gian. Các ý kiến cơ bản thống nhất với định hướng sắp xếp lại các tổ dân phố có quy mô khoảng 400 - 600 hộ; không nên có quy định về số nhân khẩu tối đa. Đối với nhà chung cư, cần xem xét đến tính đặc thù theo từng lô/lốc nhà có số hộ dân tương ứng. Một số đại biểu cho rằng, các tổ chức tự quản cần có sự chỉ đạo, thống nhất chung của toàn Thành phố, đảm bảo tính đồng bộ sau khi sắp xếp lại các tổ chức dưới Phường; hạn chế thành lập các tổ chức tự quản hoạt động mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Đồng thời, nên chọn 1 khu phố, 1 Phường thực hiện thí điểm mô hình 1 cấp trung gian dưới Phường, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng.


Đồng chí Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy cảm ơn các ý kiến thảo luận thiết thực tại hội nghị cùng những đóng góp quan trọng của cán bộ Khu phố, Tổ dân phố thời gian qua. Đồng chí cho biết Thành phố vẫn duy trì ở phường, xã có 2 cấp Khu phố - Tổ dân phố, trong khi theo các quy định hiện nay chỉ có 1 cấp trung gian. Vì vậy phải thực hiện sắp xếp đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với sắp xếp tổ chức dưới phường, xã theo chủ trương mới sẽ phát huy vai trò của Nhân dân xây dựng đội ngũ cán bộ. Tập trung các giải pháp phân công cán bộ, đảng viên gắn bó các hộ gia đình nơi cư trú... Quan trọng là phát huy mạnh mẽ việc tự quản của Nhân dân.

Hiện toàn Thành phố có gần 25.823 tổ dân phố trong 2.008 Khu phố. Néu xếp lại theo quy định hiện nay thì sẽ còn gần 5.000 tổ dân phố, bằng 1/5 số tổ dân phố hiện tại. Việc sắp xếp lại thực hiện đúng các quy định của Trung ương chính là giúp tăng cường vai trò của cán bộ cấp phường, xã đối với cơ sở, để cán bộ hệ thống chính trị, đoàn thể trực tiếp gặp gỡ với người dân nhiều hơn, gắn bó với Nhân dân, chăm lo Nhân dân thực chất hơn.

 

(Ảnh: PHƯƠNG HOA – THÀNH NAM)

BA MINH
Lượt xem: 4694
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin